Термінологія аналітичного вимірювання

По-друге, тим, хто причетний до освіти та навчання, доводиться часто стикатися з плутаниною як щодо понять, так і термінології. Медичні лабораторії можуть стикатися з цією проблемою під час застосування аналізаторів з калібраторами, які постачає виробник.

СТАСЬ Анатолий – Сріблясте марево

Петришин побачив це відразу, зрозумів чуттям розвідника, якому не вперше доводилося стикатися з ворогом, притиснутим до стіни. – Не тільки сама природа розвідок, з агентурою яких нам доводиться стикатися, зумовлює логічність цього варіанта.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету з дисципліни «Епідеміологія»

ізоляцію хворого до окремої кімнати або відгородженої її частини; виключення контакту з дітьми; обмеження числа предметів, з якими хворий може стикатися; –