Гідронім

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

гідро́нім – іменник чоловічого роду
відмінок однина множина
називний гідро́нім гідро́німи
родовий гідро́німа гідро́німів
давальний гідро́німу, гідро́німові гідро́німам
знахідний гідро́нім гідро́німи
орудний гідро́німом гідро́німами
місцевий на/у гідро́німі на/у гідро́німах
кличний гідро́німе* гідро́німи*


Приклади з літератури1.

… книги, также созвучны топонимам и гидронимам Центральной России. Примечательно приведенное в книге свидетельство недоверия известного историка …

Русин, (журнал) № 1 (3) 2006

2.

… Молдова в восточных склонах Карпат. Гидроним и топоним «Молдова» происходят от древнеславянского слова «молид», «молд» (ель …

Русин, (журнал) № 1 (7) 2007

3.

… Молдова в восточных склонах Карпат. Гидроним и топоним «Молдова», считал известный молдавский этнограф В. Зеленчук, происходят …

Русин, (журнал) № 2 (2) 2005

4.

… Білорусії зветься Березина, тобто цей гідронім має в українському відтворенні суфікс -ин-, а не -ін-. Що …

Русанівський В. М., Єрмоленко С. Я. Життя слова. Київ, 1978

5.

… поширення археологічних культур та архаїчних гідронімів у Східній Європі першої половини І тис. н. е.: І — регіон поширення балтських гідронімів; II — зарубинецькі старожитності; III — черняхівські старожитності; IV — липицькі старожитності; V …

Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. Київ, 1996

6.

… По­ дніпров’ї залишилося найбільше гідронімів і топонімів від назви «Русь* — річки Рось, Росава, Роставиця, Ро- ска …

Рибалка І. К. Історія України. Частина І. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Харків, 1994

7.

… Ономасти підготували до друку «Словник гідронімів України» (К. К. Цілуйко, О. С. Стрижак, Є. С. Отін … А. П. Корепанової («Словотворчі типи гідронімів басейну Нижньої Десни», 1969), Ю. О. Карпенка («Топонімія Буковини»^. К … ГАУ викликала до життя «Словник гідронімів України» (далі СГУ), в процесі укладання якого протягом 1970—1973 … окрему працю «Граматична будова українських гідронімів» 3. Т. Франко. Далі група взяла курс на створення «Етимологічного … Т. Масенко (походження й правопис гідронімів водозбору Південного Бугу), 9 9-1120 129 В. Г. Фоменко …

Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977 рр. (1980) OCR

8.

… мікроетнонімами» або «топоетнонімами»); назв річок (гідронімів); роду занять; спосо­ бу життя; особливостей носіння одягу; релігійних вірувань … такі арґументи, як поширення тут гідронімів індоєвро­ пейського походження та існування низки відповідних археоло­ гічних культур … ними скіфами, — топонімами Сокаль, Сколе, гідронімами Ско­ лот, Сколодинка, Оскіл та ін. Головні писемні відомості про … важливе значення має картографування архаїчних гідронімів і топонімів. Фіксуючи назви найдавніших слов’янських об’єднань, писемні … М. Погодін, спираючись на аналіз гідронімів, ареал прабатьківщини слов’ян поширив на територію Польщі. На схожих …

Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004

9.

… Трипілля (див.: Ящер). ДУНАЙ як гідронім, “вважається дуже давнім доіндоєвропейським утворенням” (М. П. Янко). Споріднені слова …

Шилов Ю. О. Давня історія України в контексті світової цивілізації. Київ, 2008

10.

… розкраяна вся Прилуччина. У «Словнику гідронімів України» (1979) вказано 137 п р и т о к … УРСР. Харків 1926 32. Словник гідронімів України. К., 1979. 33. Каталог річок України. К., 1957. 34 …

Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин, 2007

11.

… б розпачливо руками, де шукати гідронім, що тисячі років тому дав назву слов’янським племенам. А …

Ivan_Bilyk – mech_areja

12.

… а в мові-джерелі, наприклад, гідронім Озак (басейн Сули) з ір. *azaka- ‘козячий’, гідронім Опака (басейн Сейму) з ір. *apaka- ‘водний’, топонім Медобори (гірське … nop. давн. тур. ala$a’, гідронім Орель (лівий доплив Дніпра) — nop. тур. аупітц ‘нарізно’, давн. укр … Дорогичин) дшолоп ‘йолоп’. 5 Пор. гідронім Желем’янка (басейн Дністра) на основі *zealmea – nop. лит. gelme … неї до інших мов. Так, гідронім Sliporod ~ Sneporod (доплив Сули), другий компонент якого -porod- виводиться з … треба — від пол. trzeba (навіть гідронім НєтєрєвскАя коса (лівий доплив Дніпра) перетворився на Нетребку; nop. давн …

Шевельов (Шерех) Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002

13.

… серед них словники укр. антропоніміє, гідронімів, ойконімів тощо. Словники власних імен людей (антропонім. словники) представлені: укр … М. Янка, 1973). 2. Словники гідронімів (гідронімічні словники), серед яких «Каталог річок України» A957), а також «Словник гідронімів України» A979) — перше порівняно повне зібрання (понад 20 000 основних … Топонімія Буковини» Ю. Карпенка A973) — гідронім, словник, що включає істор.-етимол. опис назв 887 річок Словник гідронімів України. К., 1979. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. Власні … гідронімії стоячих вод), «Словотворчі типи гідронімів басейну Нижньої Десни» А. Корепанової A973) та ін. 3. Словники … и собственное. М., 1978; Словник гідронімів України. К., 1979; Основен систем и терминолощїа на словенската ономастика …

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004

14.

… Грінченка. К., 1907—1909. – Словник гідронімів України. К., 1979. ( Словник іншомовних слів / За ред. О. С …

Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000

15.

… року; похідні від топонімів та гідронімів; похідні від назв соціальних станів; похідні від імен і прізвищ … типу (похідні від топонімів та гідронімів): Кавказ, Крим, Дунай, Дніпро, Лиман, Вороніж, Прут, Ельбрус, Ташкент, Волга … псевд, які походили від назв гідронімів і топонімів, немісцевим повстанцям належало шість, тобто майже половина. Найменш …

Український визвольний рух. Збірник 6. Львів, 2006

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: