Е-Хе-Хе

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

>

е-хе-хе́ – вигук
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.


Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи. Їх роля у визвольній боротьбі України 1917 – 1956 рр. Мюнхен, 1956

2.

Creator: Adobe InDesign CS3 (5.0) Producer: Adobe PDF Library 8.0 — МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ, АНТИЧНОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ ПИТАННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ, АРХЕОЛОГІЇ Й ЕТНОЛОГІЇ (Збірник наукових праць) Том 2 (26) Чернівці Видавництво “Прут” 2008 1 ББК 63.3 (4УКР-4ЧЕН) П 35 Редакційна колегія: д. і. н., проф. Баженов Л.В. д. і. н., проф. Брицький П.П. д. і. н., проф

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008

3.


Мрчук П. Укранська Повстанська Армя 1942-1952. Мюнхен, 1953

4.


Наддніпрянець В. На літературному базарі. Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного. Мюнхен – Нью-Йорк, 1963

5.


Плющ В. Правда про хвильовизм. Мюнхен, 1954

6.


Ребет Л. Світла і тіні ОУН. Мюнхен, 1964

7.

Creator: Microsoft Word 8.0 Subject: Title: Р и ж о в С Producer: 5D PDF Creator Keywords: Author: Mikhail Widejko — G:P1HG:EVG: :D:>?F1Y G:MD MDJ:2GB 1GKLBLML :JO?HEH=12 J B @ H < K F ;MJ>H G ; <1>?CDH F X F:=HF?>H< ; < >:<GY D?J:F1D: MDJ:2GB :jo_heh]qg ^`_j_eZ lZ j_dhgkljmdp€ QZklbgZ i_jrZ DB2< >:<GY D?J:F1D: MDJ:2GB qZklbgZ i

Рижов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Частина перша. Київ, 2002

8.

1 ТАВРИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ “ПОЛИТОЛОГИЯ” Симферополь 1998 2 ТАВРИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ Утверждено на заседании кафедры политоло гии ТЭИ Протокол № 5 от 20 января 1998 г. 3 Авторский коллектив: П.В. Кузьмин – кандидат философских наук, доцент – руководитель В.Н. Крет – кандидат философских наук, доцент Студенты политологического факульте та: Н.Ю. Булгаков В.В. Попова П.Э. Тагинцев В.Г

Политология в схемах и таблицах. Учебное пособие. Симферополь, 1998

9.


Приходнюк О. М. Археологічні пам’ятки Середнього Придніпров’я VI – IX ст. н.е. Київ, 1980

10.

ЕСЕ! АИcrи ff ДОКУМЕНТИ вИL1АВИ и цтвО.СУЧАСНІСТЬ.197Б ./’ VALENTYN MOROZ: ESSAYS, LETTERS AND DOCUMENTS ВАЛЕНТИН МОРОЗ: ЕСЕЇ, ЛИСТИ Й ДОКУМЕНТИ Проект зі збереження видавничої спадщини української еміrрації SUCHASNIST 1975 ВИДАВНИЦТВО “СУЧАСНІСТЬ” 1975 СУСПIЛЬНО ПОЛIТИЧНА БІБЛІОТЕКА ч. 19(38) Документи ч. 9. Обкладинка роботи мистЦR zрафіка Якова rніздовськоzо Валентин Мороз (Фото з початку 1960 их років) ВІД ВИДАВНИЦТВА Книжка, що ії дасмо в руки чатача, С збіркою поширюваних Самвидавом на Україні і в інших республі

Мороз В. Есеї, листи й документи. Мюнхен, 1975

11.

– ‘ . , . ‘ . :’ ,; nl I (] ) ‘:: ; ., .., . .110….. ?’ – Іій зр) А – е, шо В – lісш ЦІНII ть неПОl – ОрУ: 1 – 0.111 НІ шепоч е ІІІ – 10.111 ПНІ С1О8<1, ЯІ – вечора тінь ‘J<1113J3 НСIІОЗОр<l, 1111 р<lIЮ вС’тасш, П<l – lятай А – С шо ВОр()(‘, 1І<1l1біJЬШI1Й твій BOpOl’ – ІОСІ – В , – п етро Карпен о liРUНUЦІі . … “‘”” .’ … Микола Лебедь УПА Українська повстанська армія Уї rенеза, ріст і дії у визвольній боротьбі YKpaїHcbKoro народу за Українську Самостійну

Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за українську самостійну соборну державу. 1 частина. Німецька окупація України. Мюнхен, 198

12.

ІВАН ЛУЧИШИН ПРО СУСПІЛЬНУ МОР АЛЬ Друrе видання МЮНХЕН 1974 Друкарня Д pa Петра Велея Накладом Нестора Вілоro в Мюнхені {f}/. ІВАН ЛУЧИШИН ПРО СУСПІЛЬНУ МОРАЛЬ Друrе видання Проект зі збереження спадщини української еміrрації МЮНХЕН 1974 Друкарня Д pa Петра Белея в Мюнхені Накладом Нестора Білоrо ПЕРЕДМОВА Перше видання цеї книжочки опублікувало «Y1epa ЇНС’Ь1ее видавництво Кра1еів Л’Ьвів» 1944 року, підчас німецької окупації західніх земель України. Тому що питання сусnіл’Ьної .моралі е далі

Лучишин І. Про суспільну мораль. Мюнхен, 1974

13.

Creator: Canon Producer: — BAсIIAь Kyк гЕHЕPA/ – .xоPyttr}ш.IЙ Polt,IA[I ЦIy,(ЕB}Iч гoлoBIIиЙ кOМA[UIиP УкPAiIIсЬкoi Пoвстднськoi APMli вudаttнt lpу zg doпoвнeне Львiв_ 2007 Црнтpдослiд,женьBизвoJIЬ}ropгoyхy ББк ц49 (4Ук) 182.8 Шухевш.l УДК 94:356.15| (477 ‘8) (092) Шуxевич к-896 Кyк B. Генеpшl-хopyнжий Poмaн Ш1xевин’ Гoлoвний Кoмaнлиp Укpaihськoi Пoвcгaнськoi Аpмii. – Львiв: [.(BP’ 2Ф.I. – |20 c.’ iл Bидaння здiйсненo3aiнiцiaтиви Гoлoви TеpнопiльсЬкoТ мiськoi opгaнiзaцiiКoнгpecy Укpaiнських Haцioналicгiв п.,{риryшБa

Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії. Львів, 2007

14.


Лiвицький Микола А. ДЦ УНР в екзилi мiж 1920 i 1940 роками (Мюнхен-Фiладельфiя) (1984)

15.

Creator: Adobe Illustrator CS2 Producer: Agfa Apogee Normalizer — Серія «Рятівник» заснована в 1998 р. Рецензенти: Л. І. Білоусова, зав. каф. інформатики ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, проф.; В. П. Горох, доцент каф. інформатики ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, канд. фіз.-мат. наук Малярчук С. М. М21 Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково- навчальний посібник / Під ред. Н. В. Олефіренко.— Х.: Веста: Видавни­ цтво «Ранок», 2007.— 112 с. Даний навчальний посібник є довідником з курсу

Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. Довідково-навчальний посібник. 10-11 класи. Харків, 2007

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: