Ймовірність

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ймові́рність – іменник жіночого роду
відмінок однина множина
називний ймові́рність ймові́рності
родовий ймові́рності ймові́рностей
давальний ймові́рності ймові́рностям
знахідний ймові́рність ймові́рності
орудний ймові́рністю ймові́рностями
місцевий на/у ймові́рності на/у ймові́рностях
кличний ймові́рносте* ймові́рності*


Приклади з літератури1.

… більше, ніж порядкових імен, і ймовірність, що одна й та ж комбінація випаде для двох різних …

Леві-Строс К. Первісне мислення. Київ, 2000

2.

… внастгї- 154 док чого статистична ймовірність антидракона візьме гору над драконом? Але це ж страшенно небезпечно … і питання, яка була апріорі ймовірність такої події, лишається взагалі без вірогідної, тобто математично достовірної відповіді … не можемо говорити про їхню ймовірність. — Явищ виняткових немає,— втрутився Майєр, який досі робив гримаси, випихаючи … трапилось би. Та й сама ймовірність моєї присутності при замаху апріорі була астрономічно мала. Я міг …

Лем С. Кіберіада. Київ, 1990

3.

… Криму дає змогу з великою ймовірністю очікувати початок наступного масового розмноження цієї комахи у Севастопольському ЛМГ … При лабораторному утриманні особин зростає ймовірність їх ураження хворобами. Для зменшення відпаду особин непарного шовкопряда у …

Лісництво і агролісомеліорація. Випуск 114. Харків, 2008

4.

… саме ці препара- ти, то ймовірність виявлення мікобактерій значно зростае. Крім Toro, у нативиих препаратах можна …

Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. Г. М. Ліпкан, В. Г. М’ясніков, Т. Л. Сакун та ін. Київ, 2006

5.

… лемківського діалектів, можна з певною ймовірністю зробити припущення про те, що лемківський діалект виник внаслідок переселення …

Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997

6.

… банк. Валютно-курсовий ризик — це ймовірність збитків або недоотримання прибутку відносно планових величин, які пов’язані … політичний вплив, який може знизити ймовірність несприятливих дій уряду. У більшості випадків виходу ТНК на зарубіжні … діють ТНК. Валютний ризик — це ймовірність втрат чи недоотримання прибутку порівняно зі значеннями, що плануються, у … збитків. Транзакційний валютний ризик — це ймовірність збитків, які пов’язані зі змінами валютного курсу за контрактами …

Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць. За заг. ред. О. М. Мозгового. Київ, 2005

7.

… за різних умов, можна визначити ймовірність знайти частинку в тій або іншій ділянці простору. Рис. 3 … позитивно зарядженого ядра атома, тому ймовірність того, що елек- трон у деякий момент часу перебуває поблизу ядра, вища за ймовірність знайти його на значному віддаленні від ядра. Амплітуду хвилі ймовірності … Ψ = IΨI2 добре інтерпретується – це ймовірність знайти частинку в тій або іншій точці простору, і, що найважливіше, цю ймовірність можна експериментально визначити. Взагалі вигляд Ψ-функції неоднозначний, її достовірність … формули (4.1) випливає, що ймовірність W тунельного ефекту змен- шується зі збільшенням маси частинки, товщини потенціального … Електрони характеризуються півцілим спіном. Тому ймовірність заповнення ними квантових станів визначають статистикою Фермі – Дірка, яка ґрунтується …

Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності. Навч. посіб. Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, В. І. Ільченко та ін. Київ, 2010

8.

… пращурів з’являються уявлення про ймовірність існування людини за межами цього світу. Водночас зауважимо, що у … пращурів з’являються уявлення про ймовірність існування людини за межами цього світу. Водночас зауважимо, що у …

Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства. Підручник. Чернівці, 2005

9.

… подія, що має дуже малу ймовірність, а отже, від нульової гіпотези слід відмовитися і віддати перевагу … велике, ми приймаємо з великою ймовірністю .-критерій Фішера, який відкидає нульову гіпотезу (Н0 : a1 = a2 = … = am … при великих вибірках існує висока ймовірність, що вони наближатимуться до істинних значень параметрів. Зазначимо, що в … приріст ∆x мало змінює ймовірність додаткових витрат, а при значному підвищенні рівня доходу той самий … приріст ∆x значно збільшує ймовірність нових придбань. Якщо сім’я вже має досить високий рівень …

Лещинський О. Л. Економетрія. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2003

10.

… від прізвища першого поселенця гадоша. ймовірність цього припущення підкріплюється тим, що місцевість з північно-східного боку …

Кругляк Ю. М. Ім’я вашого міста (1978) OCR

11.

… присудка (інтонація «тире»), ще збільшує ймовірність таких асоціацій» *. Примітка. У реченні Приємно в трави в’ялі …

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Синтаксис. Київ, 1961

12.

… родоплемінному суспільстві2. Інші допускають таку ймовірність, проте не постійну, – коли дружина створювалась для одноразового набігу на …

Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі. Київ, 2009

13.

… ряді по­ колінь, з’ясувати ймовірність прояви ознак у нащадків Дає можливість вивчати генетичну струк­ туру …

Красильникова Т. В. Біологія. 10 – 11 класи. Наочний довідник. Київ – Харків, 2006

14.

… у них є 50%-на ймовірність отримати 1000 дол. (альтернатива А) або повна гарантія отримання 500 … учасники тепер мали 50%-ну ймовірність втратити 1000 дол. (альтернатива А) або ж 100 %-ну втратити … втрати організацією конфіденційної інформації; • існує ймовірність певного зниження ступеня свободи в управлінні інформаційними потоками в організації … кінцевої інформації. У цьому плані ймовірність викривлення вторинної статистичної інформації завжди вища, ніж первинної. Ступінь достовірності … встановити першоджерело чуток) треба визначити ймовірність свідомого і несвідомого викривлення інформації та можливу мотивацію дій відповідних …

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Навч. посіб. Київ, 2002

15.

… обов’язково зайняті електронами, оскільки ймовірність заповнення дорівнює одиниці; рівні, розташовані вище рівня Фермі, не зайняті електронами (ймовірність заповнення дорівнює нулю). На рис. 3.4 зображено графік функції … Фермі, заповнені електронами а більшою ймовірністю, ніж рівні, розташовані вище від рівня Фермі. При температурі Т … електрон. Такий електрон з деякою ймовірністю може залишити тверде тіло і стати вторинним, якщо він виник … електронам провідності і мають малу ймовірність вийти назовні. Тому для більшості чистих металів коефіцієнт у не …

Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Навч. посібник. Київ, 1990

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: