Концепт

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

конце́пт – іменник чоловічого роду
відмінок однина множина
називний конце́пт конце́пти
родовий конце́пту конце́птів
давальний конце́пту, конце́птові конце́птам
знахідний конце́пт конце́пти
орудний конце́птом конце́птами
місцевий на/у конце́пті на/у конце́птах
кличний конце́пте* конце́пти*


Приклади з літератури1.

… в основі явно соціально-політичний концепт. Політика — річ змінна, і прив’язуватися у розумінні природи журналістики … на людину відбувається у рамках концепту “влада медіа”, яка є різновидом соціальної влади. Аналізуючи владу медіа …

Різун В. В. Маси. Київ, 2003

2.

… соціальний факт визначається через владу4. Концепт «влада» є частиною політичної культури тієї чи іншої спільноти. Відтак …

Ричка В. М. _Вся королівська рать_ (Влада Київської Русі). Київ, 2009

3.

… концептуальную специфику, концептосферу диаспоры. Термин «концепт» в современной лингвистике относится к числу не очень четко определенных … предлагаемого исследования позиции. Прежде всего, концепт – это мысленный образ материального или идеального объекта, связанный в сознании … существующих дефиниций, отражает близость явлений «концепт» и «понятие». Однако, как подчеркивают исследователи, «концепты – отнюдь не любые … степени из операций с этими концептами». [8, c. 288] 186 2006, № 2 (4) Поскольку концепт – явление сложное, в его структуре выделяются различные компоненты: общечеловеческий, социальный … этнический, точнее, национально-культурный компонент: «концепт является единицей коллективного знания, сознания, которая имеет языковое выражение и …

Русин, (журнал) № 2 (4) 2006

4.

… коло питань, пов’язаних з концептом „смисл” як в загально-теоретичному плані, так і в контексті … сущности. Это идея, модель, парадигма, концепт. Ограничение замысла в том, что он дан раз и навсегда … Прерыв дурной бесконечности совершает введение концепта “поверхность”, который наделяется качествами исполненности: “Это вовсе не значит, что … Деррида полагает одним из значений концепта differаnce. Различие между различиями, как смысл о смыслах. Так подтверждается … категория превращается в основной системообразующий концепт. Столь радикальная смена категориального статуса приводит к тому, что понятие …

Проблема смислу у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 15-17 травня 2008 р. м. Дрогобич. Дрогобич, 2008

5.

… неповторність російського революційного досвіду – основний концепт збірки та, як наслідок, буржуазної історіографії, за радянським трактуванням12. Меншовики … отвергнутый отечественными и зарубежными учеными «концепт» В.Суворова о тайнах Второй мировой войны, и последние по …

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009

6.

… теорія діяльності, зокрема професійної, визначальним концептом якої є уявлення про журналіста як професіонального мовця в рамках … яких немає в окремо взятих концептах . Фактично неявна предикація породжує підтексти, які є носіями латентного змісту …

Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996

7.

… понять філософії комунікації (на зразок концептів «ідеальної» та «реальної комунікативної спільноти», «інтерсуб’єктивної дійсності», «комунікативної раціональності …

Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. Навчальний посібник. Київ, 1996

8.

… зв’язані поняття денотат і концепт. Денотат – це об’єкт, що позначається даним знаком, а концепт – властивість денотата. Інтенсіонал знака визначає зміст пов’язаного з ним … відношення між знаками і їх концептами, тобто задає зміст або значення конкретних знаків. 3. Прагматика визначає … Поняття – постійні елементи предметної області (концепти) – визначають абстрактні або фізичні (конкретні) об’єкти. В природній мові … є» (is-a) між типом концепту й підтипом, що визначається. Більш загальний концепт називається супертипом (supertype або hypernym), а більш спеціалізований концепт називається підтипом (subtype або hyponym). Результуюча мережа, також називана узагальненням … цих суджень. Begriffsschrift або написання концептів – логічна семантична мережа, запропонована Г. Фреге (G. Frege) у 1879 …

Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навч. посібник. Запоріжжя, 2008

9.

… ж до можливості поєднання двох концептів, які, на перший погляд, взаємозаперечують один одного, то її саме … номенклатури подолати базовий теоретич ний концепт Комуністичної партії про провідну роль робітничого класу свідчило визначення партії … цивілізація». На наш погляд, цей концепт має реальне підґрунтя і перспективи для поглибленого дослідження і вітчизняними … цепцію «розвинутого соціалізму». Розробка цих концептів об’єктивно відповідала потребам часу, адже нова хвиля модернізації, на … няховський запропонував своє бачення цього концепту: «У ньому, можли во мимоволі, була схоплена деяка суть проблеми …

Суспільно-політичні трансформації в Україні. Від задумів до реалій. В. Ф. Солдатенко та ін. Київ, 2009

10.

… Дойну» попадем. В приведенной пословице концепт «дойна» (песня) у горожан уходит даже не на второй план …

Русин, (журнал) № 2 (8) 2007

11.

… усилиям отечественных и зарубежных тюркологов, концепт гагаузскости имеет вполне убедительную консистенцию, синтезирующую кочевое прошлое и оседлое …

Русин, (журнал) № 4 (6) 2006

12.

… росс.) — на чорнгі. брульйон оУВ концепт. — 12. 68, час = 12.”), 13. — 5 з д. потух а …

Руська письменність. ІІ, 1. Твори Григорія Квітки-Основ’яненко. Том перший. Львів, 1911

13.

… ВСТУП …..3 1. ПРИНЦИПИ ТА КОНЦЕПТИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА…..3 1.1. Поняття сталого лісового … європейському розумінні. 1. Принципи та концепти побудови сучасного європейського законодавства 1.1. Поняття сталого лісового менеджменту …

Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов’яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010

14.

… країни. В свою чергу, сам концепт «тюркського» та «фінно угорського» світів є штучною конструк цією, що … під знак питання такі центральні концепти, як «істо ричний процес», «об’єктивний розвиток». Стверджується, що во … широке розуміння «Русского мира» та концепту «співвітчизників». Адже російськомовність не завжди пов’язана з політичними симпатіями … зображення її лише у вигляді концепту, абстракції, умогляд ної теоретичної конструкції. Саме поняття «політична культура» оголошується … від «по пулярного і спокусливого» концепту (Д.Елкінс і Р.Сімеон) до «дегенеративної дослідницької парадигми» (Д …

Мовна ситуація в Україні. Між конфліктом і консенсусом. Київ, 2008

15.

… відсутнього у вітчизняному науковому дискурсі концепту «політика ідентичності» подвоює складності. Природно, що на якомусь етапі роботи … до по глиблення5. А отже, концепт регіональної ідентичності як най адекватніший конструкт для аналізу відцентрових і … але й на самі усталені концепти регіоналіз му й регіоналізації. Доводилося зважати на появу регіоналізму не … потягнули за собою необхідність осмислення концепту регіоналізму у новому кон тексті, з врахуванням нелінійного характеру сучасного … застосування ускладнене різними дисциплінарними й концепту альними підходами до визначення його сутності. У руслі примор діалізму …

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: