У

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

у1 – прийменник
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… пану Марку Гінзбургу за допомогу у виданні цієї книги Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч … АБО НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ ТРАГІЧНОЇ ДОБИ У роки, що минули після розпаду Радянського Союзу, спостерігався справжній бум … про наріжні проблеми буття українців у XX ст. й пошук парадигми їхнього суспільно-політичного розвитку на … для досягнення злагоди й примирення У суспільстві, формування позиції уряду стосовно оцінки діяльності ОУН та УПА … в історії України XX ст. У першу чергу вчені мають усвідомити свою відповідальність у Цьому процесі, дати співгромадянам не лише документально підтверджену, а й …

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. Київ, 2006

2.

… ± ± ¶ ± АРХІТЕКТУРА ПОСЕЛЕНЬ У СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТА ДАВНЬОРУСЬКИЙ ЧАС VIII – XIII cт. ¶ 9,,, ; ¶ 9 …

Відейко М. Ю., Терпиловський Р. В., Петрашенко В. О. Давні поселення України. Київ, 2005

3.

… Інституту історії України НАН України У книзі подані політичні біографії п’ятнадцяти політичних діячів, котрі відіграли … Своїми ідеями, поглядами та діяльністю у ХХ — на початку ХХІ століть вони помітно вплинули на розвиток … матеріал, який проаналізовано й узагальнено у книзі, дає змогу читачеві більш глибоко зрозуміти основні передумови, етапи … Неупереджена оцінка внеску історичних особистостей у складний процес кристалізації європейської ідеї та її реального втілення, подана … загальноєвропейського об’єднання були зроблені у другій половині 40-х років ХХ століття. Вже наприкінці Другої …

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об’єднана Європа. Від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2009

4.

… зі своїми панами за- сїв у Майорка, то коло него все сїдала сестра здекутника, молода вдовиця … в шинку, але вже не у Майорка, де все грала л – узика, ^ілько на передмістю, де … погуляв би, як ті, що у Майорка!” Зітхнув глубоко, похитав головою і як не крикне тріснувши … Так, ві- дібю, а потол^у покину… Покину, і куплю собі другу, трету… десяту. Я хочу … говорити до чорта так, як у своїй громадї до своїх хлопів?! Як говориш з чортол – то …

Будзиновський Б. Хрунь і чорт. Львів

5.

… ІК О Л А Б У А Л О ПАМ’ ЯТНИКИ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ This document is … ІК О Л А Б У А Л О М ИСТЕЦТВО ПО ЕТИЧНЕ «МИСТЕЦТВО»- КИЇВ – 1967 … ставились до його поетичних принципів. У художньоестетичних засадах французького класицизму, зведених Буало до чіткої цілісної системи … критиці піддавали «Мистецтво поетичне» вже у XVIII ст. французькі просвітителі. Пізніше розгром твору довершували поети – романтики … боротьбу протилежних тенденцій і напрямів у різні літературні епохи. Водночас сучасний читач не обійде увагою і …

Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967

6.

… Миколи Зерова та його побратимів у літературі притягали до цьо­ го дружньогьо кола ще не один … побіжної характеристики загальної позиції «неокласиків» у літературному процесі не обійтися. З В першому числі журналу «Літературний … опозиційність «неокласиків» до Радянської влади. У зв’язку з цим Михайло Драй-Хмара був навіть змушений … без­ перечно, багатозначність образних кодів у «Лебе­ дях» цілком проектувалася й на «неокласиків». Цей трагічний сонет … плавали вони, і шиї гнулися у них, як буйні лози. Коли ж дзвінкі, як скло, надходили …

Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990

7.

… від 1648 року гетьманом називано у нас володарів України, так як в часах рускої держави нази … і такої сили, якими на У– країнї були права власть і сила україньских гетьманів. Чим була … чуючи свою силу, мішав ся у невійскові справи України та рішав їх против волї Польщи. Тим … Запорожем і запорозкими козаками, а У– країною і козаками україньскими. Україна була краєм, що по упадку … Київщину і Поділе. Запороже не у– війшло в склад литовско-рускої держави, воно лишилось вільним краєм …

Будзиновський В. Наші гетьмани. Львів, 1907

8.

… і Ауепие- Ріи$ЬигдИ, Репп$у|уапіа. в. БУ;ізиновськпп. НІ парубки, ні вдівці. •:і:- Польовання … був сотником в чипіріпіськім иолк’у реєстрових козаків. Реєстровими звалися ті козаки України, з якігх Польща … і працю сусідів, та їхав у Крим. На кримських торгах продавав кожухи і за частішу придбаного … батьківщішу. Господарку далі ли- іиив у руках орендаря, бо його іце й тепер тягло на уход … відповів так, неначе би чіггав у душі свого батька. Старого ця ві;щовідь дуже втішила. Петі …

Будзиновський В. Ні парубки, ні вдівці. Польовання. Пітсбург

9.

… по- ясненя до віршів. Книжка у гарній окладинцї коштує вже з почтовою пересилкою всего; — 55 центів … 83 агапсі 81;., Іегвеу Сі1;у, N. ^. /]уія аматорських кружків! ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА. АМЕРИКАНЕЦЬ. Веселий образ з … Іван Мазепа був гетьманом Лівобережної У– країнн від 25. липня 1687 року. В р. 1704 загор … котрим стояв гетьман. Гетьман на У– країнї був тим самим, чим у Польщі був король, в Москві цар, в Персії шах, а … звались полками. Се, чим нині у нас ста- роста і начальники повітових урядів, на Україні були …

Будзиновський В. Гетьман Мазепа. Нью-Джерсі, 1916

10.

… ЖИТТЯ”. з друкарні АдольФа Гольцгавзена у Відні. і иданне „Вістника політики, літератури й життя”. ІП. БОЧКОВСЬКИИ … 1918. з друкарні АдольФа Гольцгавзеца у Відиї. І* П а м я т 11 невтомного каменяра … справу, так ска- зати, рубом у всій її гостротї та складности. Школи’ ще вза- їмні відносини … М£ се бачимо напр. у початкових Фазах провансальського рухз „ФІлїбрів” у південній Франції, або на їх думку — се є яЕа<» політична … культурно-національної романтики, входиті потім у стадію господарського й полїтичного реалізму. /’ Для німецьких панґерманїстів відродженне австртйських …

Бочковський І. Національна справа (статті про національне питання в зв’язку з сучасною війною). Відень, 1918

11.

… Бортняк протягом тривалого часу виступав у пресі з популярними бесідами про культуру мови. Ці бесіди склалися у книжку для тих, хто хоче вдосконалити свою мовну практику, прагне …

Бортняк А.А. Ну що б, здавалося, слова… Бесіди про культуру української мови.txt

12.

… 6 — 7 і більше верст у ширину з піску; вітер підхоплює цей пісок, несе його на … Харьківщинї 330 в., а Донець у одній Харьківщині пробіга 400 вер., можна положити за вірне, що … людям нічого окрім збитків. Наприклад, у двох сіль- ских громад— Ямпольскої та Лиманської Изюмського повіту числиться … Ворсклі, Донцю та иншим, і у власність йому по- пали піски, що лежали по цім річкам … поби- том багато пісків перейшло у власність українських громад. Не мало їх перейшло і від панів …

Бородаєвський П. Як розвести на піску сосновий бір. СПб, 1908

13.

… Української дивізії Української Національної Армії у битві під Бродами в липні 1944 р. Книжка укладена за … Бій під Бродами (збірник статей у тридцятиліття)“.– Нью-Йорк: Видання Братства кол. Вояків І-ї Української … які найбільше спричинилися до виходу у світ цієї книги. Особливу подяку складаємо пану Андрію Закалі за … етноциду і геноциду щодо українців. У Галичині лютувала нахабна пацифікація, на підсовєтській Україні було вимордовано майже … і слова про „новий порядок“ у Європі могли видатися привабливими для певної частини українських політиків, які …

Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003

14.

… в себя работу по воспитанию у учащихся, студентов, работников культуры навыков правильного использования синонимических средств языка … уравнений” различных конструкций /122, 4&У. Основное внимание уделялось анализу стилистических свойств взаимозаменяемых конструкций /”9^Л … собственно синтаксическую” семантику” / 5, І^^У^7 и тем самым уточнить “нижний” предел близости значений конструкций … словами который, какой. Например: 1, У тебя такая крепкая шея, что не идет тебе опущенная голова … 75, Д^З; 135, 4?у> то как союза /141, ^^07. В результате этого действие или …

Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах (1980) OCR

15.

ОЛЕКСАНДЕР БРИК Тернистий шлях у країнськосо У ряду ” ‘ .. .,AIlJllrER ABY 01 у і’. ….. ТНЕ:.рВI1Сt.A./fIA110N ОЕ . .., ‘І : иКВ”IІI’IІ … T , . ,,« . .’. It)L S ‘ .. ‘:”‘ .2 «<;«< ” “””.._.:: . ‘у” t7fi1, .’ : :. .. :. ,. ” 8інніпеr 1969 Канада ОЛЕКСАНДЕР БРИК Тернистий шлях у країнськосо У ряду (1918-1921) У 50-ліття відновлення УкраїнськОї Держави Проект зі збереження видавничоїспадщиним української … цьоrо історично [о акту став у нас уже предметом иаціональноrо культу; однаh: иоrю 50 Ti роковини … ської Держави 50 років тому. У мене було досить баrато часу для Toro, щоб обдумувати цю … ри Бри танії були б :у приязних відносинах з російським ца- рем. Але тому що Сталін …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: