Юрисдикція

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

юрисди́кція – іменник жіночого роду
відмінок однина множина
називний юрисди́кція юрисди́кції
родовий юрисди́кції юрисди́кцій
давальний юрисди́кції юрисди́кціям
знахідний юрисди́кцію юрисди́кції
орудний юрисди́кцією юрисди́кціями
місцевий на/в юрисди́кції на/в юрисди́кціях
кличний юрисди́кціє* юрисди́кції*


Приклади з літератури1.

… сусідами, тобто пра в’о юрисдикції, що напежить теж до держав них функцій, і за вепику … йому була віддана певна ділянка юрисдикції, іншими словами воно взяло участь в opra ніЧНО IУ державному … в J{иївсы ійй Русі юрисдикції духівництва підляrали не тільки ‘особи духов- 65 Horo звання, як …

Павленко І. Україна-Русь і московізм. Буенос-Айрес, 1952

2.

… вплив далеко за межі особистої юрисдикції. 33 Для того щоб бюрократія відповідала високим вимогам ідеальної моделі …

Пірен М. І. Публічна політична діяльність. Навч. посібник. Київ, 2009

3.

… православною церквою, яка перебуває в юрисдикції Московського патріархату, та Українською православною церквою Київського патріархату; • внутрішні суперечності … яке зараз поділяється на три юрисдикції. Конкуренція між центрами полягає в тому, щоб виграти змагання за …

Пірен М. І. Конфліктологія. Київ, 2003

4.

… htm#Anchor_COD_65130 Військова юрисдикція Вимоги щодо військової дисципліни зумовлені особливим середовищем, у якому здійснюється … військову, а які під цивільну юрисдикцію. В принципі військові суди мають використовуватися обмежено, а цивільні – відігравати … як апеляційних інстанцій для військової юрисдикції. 155 МС і ДКЗС — Парламентський контроль за сферою безпеки, 2003 …

Парламентський контроль за сферою безпеки. Принципи, механізми і практичні аспекти. Женева – Київ, 2006

5.

… виконували “владичні намісники” (до церковної юрисдикції належали справи, пов’язані з родинним життям, а також судочинство … сплачували деякі натуральні податки. Судова юрисдикція над місцевим боярсько-служилим людом здійснювалася королівськими каштелянами (управителями великих … мірами в королівських містах, чинив юрисдикцію щодо євреїв, очолював вічовий суд. Каштелян допомагав воєводі, був його … За ним міста звільнялися від юрисдикції каштелянів, воєвод, судів; судити міщан міг тільки міський війт, який … території, на які поширювало свою юрисдикцію Військо Запорозьке. На межі XV та XVІ ст. частина дрібної …

Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010

6.

… вона була передана під запорозьку юрисдикцію. Вже 1773 р. тут нараховувалося 66 козацьких і 252 посполитих … певної те риторії з під юрисдикції протопопа і пряме підпорядкування ми трополиту київському та консисторії. В … го Кодака до Самарчика. До юрисдикції С.Андрієва належали храми дев’ятьох населених пунктів: Нового Кодака … та воєнні повноваження. До його юрисдикції належали не тільки мешканці паланки, але і подорожні. У XVIII … цього посе лення в січову юрисдикцію, розпочав слідство у справі526. Цікава історія, в якій багато паралелей …

Палімпсест. Поселення XVI – XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007

7.

… кримінальною, адміністративною та цивіль­ ною юрисдикцією і, таким чином, разом з суддями-непрофе­ сіоналами складає судову … praetor peregrinus, тобто магістрата, до юрисдикції якого належав роз­ гляд спорів між перегрінами, а також між … лії було встановлено обов’язкову юрисдикцію церкви у спра­ вах про шлюб та духовні тестаменти). ОскіJlЬКИ … Для всіх було встановлено єдину юрисдикцію. Таке рішення дуже нагадувало універсалізм, «відкритість» римського приватного права. Тому … висту­ пала православна церква, до юрисдикції якої належала знач­ на група відносин у цій сфері. Разом …

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право. Підручник. Київ, 2006

8.

… нагляд Орган 3 Суди загальної юрисдикції Конституційний Суд України Органи дізнання Органи досудово- го слідства Прокуратура … Коло відносин, що входять до юрисдикції суду, не обмежено. Важливо лише, щоб вони могли бути вре … Суду України і судів загальної юрисдикції. Система дисципліни, що вивчається, охоплює також теми, присвячені організаційному забезпеченню … 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поши- рюється на всі правовідносини, що виникають у державі … конфліктів, які на- лежать до юрисдикції суду. Це конфлікти: а) матеріально-правові, вирішення яких згідно із …

Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. Харків, 2008

9.

… тому я відкликуюсь до вашої юрісдикції, будучи давним жовніром, а й тепер можучи тілько з трудом … вашмостїв привела в обсяг моєГ юрісдикції, при чому певно не позабуду на свої .оїїїсіа”, на скілько …

Опільський Ю. Опирі. Ч. 1. В царстві золотої свободи. Львів, 1920

10.

… 40 раж, утилітарний, цитата, Шеренга, юрисдикція (у коренях слів іншомовного походження всі голосні пишуться згідно з …

Олійник О. Українська мова. Підручник для 10 – 11 класів. Київ, 1995

11.

… життя переходить під охорону та юрисдикції військової влади. Х а)Впроваджування воєнних революційних трибуналів за всі … життя переходять під охорону і юрисдикцію військової влади. Х а)Впроваджую воєнні і революційні трибунали за …

ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2. Київ, 2006

12.

… життя переходять під охорону та юрисдикцію військової влади. Х а)Впроваджую воєнні революційні трибунали за всі …

ОУН в 1941 році. Документи. Частина 1. Київ, 2006

13.

… лізингові суб’єкти перебувають під юрисдикцією однієї держави. $% Best books – Ageofbook.com Міжнародний лізинг — суб’єкти лізингу перебувають під юрисдикцією різних держав або майно чи платежі перетинають кордони держави. Міжнародний …

Остапишин Т. П. Основи банківської справи. Київ, 2001

14.

… царгородського патріярха, а не підлягало юрисдикції краєвих єпископів та митрополитів. Крім сього мало на- гляд над …

Радзикевич В. Короткий курс історії українського письменства. Львів, 1922

15.

… порядку розмежувати повноваження і сфери юрисдикції місцевих (сільських, районних, міських, обласних), республіканських і загальносоюзних Рад. Оскільки … державну незалежність України, перебувають під юрисдикцією України. Тим самим створюється небезпечний прецедент виникнення російської власності та … його здійснення. Вихід з-під юрисдикції Москви 6 тис. православних парафій до єдиної Української Помісної православної … а острів Тузла входив до юрисдикції СРСР, правонаступником якого є Російська Федерація. За цих обставин у … а острів Тузла входив до юрисдикції СРСР, правонаступником якого є Російська Федерація. За цих обставин у …

Провісники свободи, державності і демократії. Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України. Київ, 2009

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: