Я

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

я – займенник
відмінок
називний я
родовий мене́, до ме́не
давальний мені́
знахідний мене́
орудний мно́ю
місцевий на/у мені́


Приклади з літератури1.

… Ці твори зробили його ім’я відомим у літературних колах. Вій знайомиться з Ж.-Б. Мольєром … о з надміру убозтво випливає. Я к це не парадоксально, а ле всі ум овно сті … недооцінці чуттєво го пізна нн я і е м оц ій но ї сф ер и … О суджую чи бездарність, марнослав’я, зазнайство, заздрість, продажність і бариш ництво (до речі, сам Б … ось — астрагали» 8. Сторінок двадцять я ладен перегорнуть, 32 This document is created with trial version …

Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967

2.

… нас у світи ясне сузір’я Ліри, де пінить океан кипучого життя. (1928) 4 „Неокласика” О … Методи дослід­ ження української літератури» Я. Савченка, «Все­ світня література» О. Бургардта та ін. Водночас із … як то говориться, особисто спізнатись. Я отримав одного 11 дня і колективного листа Вашого і Ваших … ня»16. І далі: «Віршів я чимало посилав П. П. Филиповичу, думаю, що там і для … Риль­ ський зазначає й таке: «Я собі як прекрасну мрію малюю можливість працювати з Вами, з …

Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990

3.

… Отже, 8 березня 1943 p. я знову написав листа до генерального губернатора Франка з проханням вжити … большевиків. Того самого дня відбув я на цю тему офіційну конференцію з д-ром Льозакером, президентом … організації українських збройних формацій розмовляв я декілька разів загальниково і з Вехтером, і з Бауером. У … українським громадянством. В такій ситуації я рішив активно втрутитися в ці справи. 3-го квітня 1943 p. я відбув довшу розмову з губернатором Вехтером і д-ром Бауером … той спосіб ведена акція, говорив я, не може мати поважніших успіхів, і її не може підтримувати …

Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003

4.

… го зробіць” — повторив старо- ста. Я в кількох селах л – аю таких агітаторів. Всіх їх пороблю … вітівстві. з иньшими неспокійними духами я ще підожду, щоби ДІЙСНО не було ще гірше. Але за Кравчука я не бою ся. Він має такі фаль- шиві очи, що я не вірю в щирість його ради- калізму. Він здаєсь тому … носом пан начальник. — Ужив би я сьвіта. Не з такими панами, не з такими жінка- ми я погуляв би, як ті, що у Майорка!” Зітхнув глубоко, похитав … і покажи дорогу. Не- хай я з рік погуляю як хочу, а душу віддам тобі. Так … Вітови засьвітили ся очи. „І я все те дістану?” — спитав. „Не задурно — відповів чорт. — Як запи …

Будзиновський Б. Хрунь і чорт. Львів

5.

… причиною ПОЛЬСКИХ репресий, про що я вже вгадував. Польске пра- вительство, як воно хотіло удержати 5 … кіі’іпї. яку Польща провадила я Москвою. Польовий королевич стояв під Москвою, але не міг її … собі сам на Турка. а я буду ґаздувати па Україні”. Користаючп з того, що єрусалимский патриярх … вже рішив ся викликати вибух, я заключаго, що Хмельницкий’ мав, довго перед повстанем, спільників серед козацкої … козацтво і приготовляють його до я– коїсь акциї на більші розміри, коли в наслідок того розпочали …

Будзиновський В. Наші гетьмани. Львів, 1907

6.

… щоби, скоро засвитає. проп] – атіі(‘Я па запорожт-ькліп; бік. Під конвосм діиіцяти зазпроспих м(ілодих … і^сізацьк’ін’і рід. Я ш,е ні троха не козакував. — Ти може маєш охоту … вих? — Хігба ко.шсь иізиіще. Я хотівби зачатп коза- к^’вати на уходах і чумакуючи. По … слу- жоа в польськім реєстрі. Я волівби козакувати на вільнім Запорожу. Петро відповів так, неначе би … миаі, НІ ВДІВЦІ ПІ зїудіїліи’я 4 у(^’іх усЮ’ДІв купці лакомі на такгш то …

Будзиновський В. Ні парубки, ні вдівці. Польовання. Пітсбург

7.

… щ т г-ґ’і ‘Я – { я^.я яш$ Я^Ш/Я Ш ‘^’ ‘ЯШ^->-^ Я^кя ЯіїтЯ ЯШш”^ ЯШсЯ Я Вячеслав Будзиновський. ГЕТЬМАН МАЗЕПА ЗБІРКА ІВАНА ЛУЧКОВА 1916. З друкарні … іШЯІ^^^^^І^^І ^^^^к ^^^ж Я^Шш І^^Н^ ^’ ‘^ ^ ^””^^Р і^ИВ^В^Ш^^^^^ ^шш ^^^1 … в^^^Н} Ш/К^’^^ * ‘ “^/^ – ‘ “^ШШШк ^^**^ – . ,^^Я^^к ‘^•-“/^И ^^^^^ВШт Гетьман Іван Мазепа (в портрету 0. Курпласа … видатки, які спричинювали безперерпвні війни. Я тут вичислю лише деякі видатки, які оплачувано з державного (війскового … таку політику Москвп, щзо котру я вже згадав на вступі. Що робила Москва і що на …

Будзиновський В. Гетьман Мазепа. Нью-Джерсі, 1916

8.

… как синонимы и конструкции типа: “Я боюсь темноты – Меня пугает темнота”, различающиеся полнозначными словами. Здесь также … зважились відмовитись” (Гончар); 2. “Люблю я таких людей, щоб душа в них була не 16 лопуцька … синтагму и тяготеют, по терминологии Я.Кухаржа /76, >2Т7/,’ к ‘полюсу наименования”, а не к полюсу … начальную семантику. Ср.: с^пзаю^^^ ~ Я?І?йТ ючий ліс. Словосочетания, подобные первому, в которых глагольность … почувала себе в місті як я$ ярмарку” (Панч); 2. “Спохмурнілий, з темним обличчям, опус- 33 тивши …

Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах (1980) OCR

9.

… на життя, на охорону здоров’я тощо). Ці права можуть належати фізичній особі за законом, коли … інформацію про стан свого здоров’я виникають у фізичної особи тільки з досягненням 18-ти ро … Б. Шишка. В. А. Кройтор, Я. О. Чапічадзе. М. О. Самойлов; Заред. Р. Б. Шишки, В … науч. сб.; Отв. ред. В. Я. Таций. -Харьков, 1996. – С. 75-84. СТАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА … людина, ЇЇ життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність І безпека визнаються в Україні найвищою …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.1. Київ, 2004

10.

… уваги.) 1 Фільотея. Ах, як я рада все бачитись з вами, Що трудно сказати простими словами … Ірена. Позволь ми тя вчити, — я того бажаю. Романа. Не одно вже чулам, — не одно вже … безпечне, А ти тримай касу, — я дім мій власний Дарую, а брат маєток свій красний Дає … бездомних тут притулити. Юліяна. І я ся причиню по моєй силі’ — Діла побожні, — чей кожному милі … подаючи руку). Достойній Фільотеї вість я приношу. Фільотея. Ласкава панї і честь нам приносить, Коли у …

Борачок Ю. Димитрий. Львів, 1914

11.

… самого початку важливо підкреслити, що я не виступаю на захист якогось фізикалізму в рамках якого намагаються … 1943–1946» О. Лисенка27, «Православ’я в новітній історії України», «Православна церква в тоталітарній державі: Україна … державної політики 1944–1964 років» Я. Стоцького34, колективна монографія «Держава та Церква на Полтавщині за радянської … етнографів, які порушували проблеми двовір’я, функціонування язичницьких світоглядних елементів в українському соціумі другої половини ХХ … в тих регіонах, де православ’я було панівною релігією. 1945 року М. Калінін сказав новообраному Патріархові …

Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст. Соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. Київ, 2009

12.

… її доручення та рятування здоров’я і життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Певна … цивільних правовідносин відбити особливості зобов’я– 1 Танчук И. А., Ефимович В. П., Абова Т. Е … язання не є акцесорним зобов’я занням, оскільки відповідно до ст. 562 ЦК зобов’язання гаранта … завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю (ст. 515 ЦК). Це пов’язано з тим … завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, чи вчиненням договору довічного утримання (догляду). Перелік цих …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.2. Київ, 2004

13.

… розrлядати ці події недавньоrо минулоrо. Я не науковець, отже ця моя книжечка не пре- TeHДY€ на наукову працю. Я її писав на ОСНіові Toro факту, що я був свідком 1918-1920 років хоч CBik ком ще надто мо,лодим; крім Toro, я вже пару десят ків років € ПОСТlійним читачем значноrо чисmа … як rолови цьоrо J’iряду. Я був і € проти культу людей, проти обожання смертних ,істот … на поземі реліrійноrо вірування. Однак я був і € за тим, щоб кожній люди ні без … яку вона використову€ д,’!я конструктив Horo добра cBoro народу, чи JIюдства а від’€ … раду дати! В своїй діяльности я керlувався тою ДYM КОЮ, що таким BOip’oroM була, € …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

14.

… Відиї. І* П а м я т 11 невтомного каменяра мілшародньої справедливости, палкого оборонця поневолених нар … про своїх І р л я н д ц ї в під боком, аж сї змушені … Вже після написання сього розділу я познайомив ся з останньою пра- цею К. Кавтського: Біе Веїтеіип … т. зв. „м а д я р о н и” перевертні на Угорпі,инї, або Флямандські … ґ р а Ф і я, яка „не тільки викликала переворот у життю цілого ряду менших …

Бочковський І. Національна справа (статті про національне питання в зв’язку з сучасною війною). Відень, 1918

15.

… п. ф. „длеюііро-Тип. Н. Я. Стойковой” , Зна.ченская^ 2Ї. /К 1908. Извлеченіе изь устава „Благотворительнаго … ф. „З.іектро-Тнп. Н. Я. СтойковоІґ , Знаменская, 27. 190В- Яе розвести на піску сосновий № … Россії, де можна ку- пити Я насіння п вирощені живці і де можна побачити посадки соснового … перекладають бруски за положені вздовж я Сг // <ч° ^ Мал. 8. Сіяльнип брусок. грядки 4-вершкові … уу;;у;/;///у/»#;м>л>;Я$>/л ”, 1 А с у г ^ 1% оиь. Мал. 10 …

Бородаєвський П. Як розвести на піску сосновий бір. СПб, 1908

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: