Ієрархічний

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ієрархі́чний – прикметник
відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний ієрархі́чний ієрархі́чна ієрархі́чне ієрархі́чні
родовий ієрархі́чного ієрархі́чної ієрархі́чного ієрархі́чних
давальний ієрархі́чному ієрархі́чній ієрархі́чному ієрархі́чним
знахідний ієрархі́чний ієрархі́чну ієрархі́чне ієрархі́чні
орудний ієрархі́чним ієрархі́чною ієрархі́чним ієрархі́чними
місцевий на/в ієрархі́чному, ієрархі́чнім на/в ієрархі́чній на/в ієрархі́чному, ієрархі́чнім на/в ієрархі́чних


Приклади з літератури1.

… за все визнання потреби залізної ієрархічної організації та підпорядкування всіх приватних, партійних і клясових інтересів інтересам … за все визнання потреби залізної ієрархічної організації та підпорядкування всіх приватних, партійних і клясових інтересів інтересам … Передусім йдеться про ідею створення ієрархічної системи представництва соціальних та професійних груп під суцільним патронатом і …

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С.В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005

2.

… правоохоронних органів» Наступний щабель в ієрархічній структурі нормативно- правових актів відведений указам і розпорядженням Прези- дента … правління завершилося формування вер- тикальної ієрархічної прокурорської системи від центру до повіту. На губернського прокурора (котрий … суді. Після реформи зберігалася єдина ієрархічна система органів прокуратури, що підпорядкову- валися генерал-прокурору (його функції …

Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. Харків, 2008

3.

… України є складною, функціонально-неоднорідною, ієрархічною, територіально-розподіленою, спе­ ціальною військовою організацією (системою) з різними типами …

Організація медичного забезпечення військ. Підручник. За ред. Паська В. В. Київ, 2005

4.

… Передусім йдеться про ідею створення ієрархічної системи представництва соціальних та професійних груп під суцільним патронатом і …

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005

5.

… з чинним законодавством і від ієрархічної структури кре- ” Best books – Ageofbook.com дитної системи розрізняють два …

Остапишин Т. П. Основи банківської справи. Київ, 2001

6.

… вона характеризує геосистеми (екосистеми) різного ієрархічного рангу — від біогеоценозів (агро-, урбоценозів) до біосфери загалом. Б. е … загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня; 3) комплексна наука, що досліджує середовище існування живих істот …

Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. Київ, 2006

7.

… виконання бюджету на всіх рівнях ієрархічної вертикалі створить підґрунтя для своєчасної, надійної та вичерпної бюджетної звітності …

Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи. Навч. посібник. Київ, 2003

8.

… до самого низу, по всій ієрархічній драбині. Звісно, найважливіші посади після жовтневого (1917 р.) перевороту одержали … кожного в номенклатурі посад, тобто ієрархічній структурі влади відповідала така ж система пільг і привілеїв. Оскільки …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 1. Київ, 2009

9.

… цієї групи козацької старшини в ієрархічній структурі Війська Запорозького. Певну перевагу статусу полковника перед частиною генеральних … генеральних старшин56. Завершуючи розгляд питання ієрархічної моделі полкового уряду, варто зауважити, що на початку становлення військово … 1722), – коли було створено чітку ієрархічну систему: посади розписувалися по 14 класах, або рангах, а кожен … крб. На найнижчому щаблі міністерської ієрархічної драбини знаходилася посада практиканта з окладом у 1800 крб27. Поряд … середньовічний орден – на засадах суворої ієрархічної підпорядкованості та залізної дисципліни. Керівництво централізованою системою органів політичної поліції …

Нариси історії державної служби в Україні. Київ, 2008

10.

… кація з територією завжди має ієрархічний характер: людина відчу ває себе водночас мешканцем певного макрорегіону (європеєць … форму територіальної нерівності, що відтворює ієрархічні відносини панування й підкорення. Серед новітніх підходів чималий евристичний потенціал … конструювати «політичну націю» на ґрунті ієрархічного підпоряд кування української мови й культури польським. Український дискурс формувався … ному рівнях. Ідеологічною підпорою централізовано ієрархічної парадигми розвитку стала некритично сприйнята ідея «розбудови держави» як створення …

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008

11.

… проживання значної кількості родичів, жорстка ієрархічна структура, в якій вся влада належить чоловіку — главі сім`ї … інославних конфесій — як централізованих, дисциплінованих ієрархічних структур з чітким підпорядкуванням нижчих ланок вищим, — поза межі правового … світової війни. Духовенству всіх ступенів ієрархічної гідності та конфесій дуже швидко довелося вибирати спосіб адаптації до … і 282 вище [згідно з ієрархічним ступенем]”35. Попри запровадження адміністративної відповідальності для осіб, які могли … життя. Наприклад, умови служіння духовенства ієрархічної гідності полягали в постійних візитаціях громад у своїх єпархіях, а …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 2. Київ, 2010

12.

… 140 тисяч. КПУ відзначається жорсткою ієрархічною будовою. Дискусійні питання назовні здебільшого не виносяться. Основу комуністичного електорату …

Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія. Навчальний посібник. За ред. М. І. Обушного. Київ, 2006

13.

… каскадно зв’язаних в єдину ієрархічну систему. У регуляції роботи серця розрізняють три рівні, на кожному …

Нормальна фізіологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. О. А. Шандри. Одеса, 2005

14.

… і правителів. У суспільстві виникла ієрархічна структура. Основними джерелами додаткового продукту були експлуатація селян-общинників через … грошового оброку). Феодальне суспільство характеризувалось ієрархічною структурою панівних соціальних верств і широким розвитком відносин корпоративного типу …

Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. Курс лекцій. Київ, 2002

15.

… і динамічне. Вони утворюють складну ієрархічну систему (комплекс), на найнижчому рівні якої перебувають найпростіші потреби фізичного … і частково незадоволеними. Точніша характеристика ієрархічної будови потреб полягає у визначенні ступеня задоволення потреб на її … мірою. Він наголошував на відсутності ієрархічної структури потреб, але зауважував, що задоволення потреб нижчого рівня впливає … Best books – Ageofbook.com Розглядаючи ієрархічну будову економічної системи, серед її елементів виокремлюють найважливіші, з одного … товарно-грошовий обіг, існує жорстке ієрархічне підпорядкування всіх суб’єктів господарювання. У країнах з перехідною економікою …

Політична економія. Навчальний посібник. Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. За заг. ред. Г. А. Оганяна. Київ, 2003

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: