Ієрархія

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ієра́рхія – іменник жіночого роду
відмінок однина множина
називний ієра́рхія ієра́рхії
родовий ієра́рхії ієра́рхій
давальний ієра́рхії ієра́рхіям
знахідний ієра́рхію ієра́рхії
орудний ієра́рхією ієра́рхіями
місцевий на/в ієра́рхії на/в ієра́рхіях
кличний ієра́рхіє* ієра́рхії*


Приклади з літератури1.

… влади в церковній або світській ієрархії; наступник” від *na stolъ, хоча не виключена й мотивація дієсловом … табелі про ранги, у прошарковій ієрархії, та наділена, відповідно до цього, певними повноваженнями й правами: полуголова …

Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя – Кривий Ріг, 2010

2.

… всеукраїнським старостами. Однак в більшовицькій ієрархії влади ці “старости” займали далеко не перші місця. Влада, персональний … зайняв у республіканській компартійно-радянській ієрархії першого місця, подібно голові Раднаркому РСФРР Леніну або голові Раднаркому … парткомівських структур розширилися. Першими в ієрархії ставали секретарі парткомів. Отже, після відкликання Раковського компартійно-радянську владу … вибіркових весняних сільськогосподарських переписів, побудував ієрархію чинників, що впливали на господарську поведінку виробників-селян. Виявилося, що … перебували гірники327. Дещо іншою була ієрархія матеріальної забезпеченості робітників великих міст. Так, у Харкові найвищими були …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 1. Київ, 2009

3.

… етнічних громад країни визначалося цілою ієрархією мрійників, причому лише “Кремлівський мрійник” мав певні, досить вагомі, уявлення … на військову силу й підтримку ієрархії і частини духовенства РПЦ, та принагідно наказуючи за “соблазн украинством … Подібні прохання надходили також від ієрархії інших православних конфесій. Але домоглися незначної поступки лише обновленці й … Згідно з положеннями церковного права, ієрархія чи клір “у складі трьох степенів — єпископської, священичої та дияконської … під час панахидок на утримання ієрархії, священиків, які перебували в ув’язненні, або не мали парафій …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 2. Київ, 2010

4.

… основа економічного розвитку. 2. Модель ієрархії потреб за А.Маслоу. 3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти …

Навчально-методичний комплекс з курсу Основи економічної теорії. Уклад. В. В. Радченко, І. О. Штундер та ін. Київ, 2008

5.

… Кожна історична епоха вибудовує свою ієрархію ідентичностей. Первісна людина насамперед відчувала свою спорідненість із ро дом … як ефективніші порівняно із застиглими ієрархіями державного управління. Ме режі й справді можуть брати на себе … частина — ціле», «центр — периферія», досліджує ієрархію універсалістських і регіональних цінностей. Політологи дискуту ють навколо переваг і … із влас ними сходинками внутрігрупової ієрархії. Щодо регіоналізації, то вона здебільшого трактується як прак тичне втілення … чи села (львів’янин). Причому ієрархію ідентитетів кожна людина вибудовує для себе сама. Національна, етнічна, регіональна …

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008

6.

… язково ставала особа, яка в ієрархії римо-католицької церкви мала чин гнєзненського архієпископа. Головний обов’язок … жмудським (жемайтським) старостою. Згідно з ієрархією, найвищим серед духовних сенаторів уважався гнєзненський архієпископ, серед світських – краківський … Цікаво, що, згідно із сенатською ієрархією, київський воєвода посідав спеціально закріплене 13-те місце, руський – 15 … й титулярні. Вони мали свою ієрархію, що остаточно була впорядкована на варшавському сеймі 1611 р.31 … Речі Посполитої, а у владній ієрархії посідав місце відразу ж після уряду воєводи. Важливою була компетенція …

Нариси історії державної служби в Україні. Київ, 2008

7.

… на найнижчих щабялх ціеї просторої іерархії, і едність &жоrо. ПЛіЯну встшroв люетьСя….» ТІло БЕНЬЯМІНА ФРАНКЛІНА друкаря …

Онацький Є. Завзяття чи спокуса самовиправдання. Нариси з суспільного життя. Парж, 1956

8.

… предмет, система та нормативні джерела… Ієрархія нормативно-правових актів у порядку змен- шення їх юридичної сили … На найвищому щаблі у цій ієрархії знаходиться Консти- туція України. Вона приймається з додержанням особливої процедури …

Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. Харків, 2008

9.

… компетенція СБ, зв’язки та ієрархія якої вибудовувалися незалежно від організаційної мережі ОУН. Так, заступник кущового … монопартійної диктатури, побудова чіткої партійної ієрархії, культ дії, надання ідеології рис релігійного світогляду тощо), то з …

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С.В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005

10.

… зв. тематичні картини, яким в ієрархії жанрів відводилася провідна роль. Величні й урочисті, сповнені революційного пафосу …

Національний художній музей України. Альбом. Київ, 2003

11.

… організація, юждизм, сувора дисципліна та ієрархія, тотальне підпорядкування фашистським ідеям. Ідеї фашизму та нацизму іноді проявляються … до них, відстоюють культ сили, ієрархії, заохочуючи свободу та ініціативу економічній сфері. 194 j фашистські. А …

Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія. Навчальний посібник. За ред. М. І. Обушного. Київ, 2006

12.

… по истории Карпаторусской Церкви и иерархии, 1391–1498”, Прага, 1930; “Задачи Карпаторусской историографии”, Прага, 1930;79 … истории Карпато-Русской церкви и иерархии” (1930). 91 стор. Свєнціцький Іларіон Семенович (07.04.1876, м …

Оглоблин О. Українська історіографія 1917 – 1956. Київ, 2003

13.

… звичайно передається через іє, напр.: ієрархія, ієрогліф; початкове je передається через є, напр.: Єн- сен, Єсперсен …

Німчук В.В. Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія (2004) OCR

14.

… Бухановский, А.С. Андреев. Структурнодинамическая иерархия пола человека. Ростов: “Феникс”, 1993. – 152с. Контрольні питання по основних …

Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005

15.

… Дерево цілей являє собою упорядковану ієрархію цілей, що відображає їх внутрішні взаємозв’язки і супідрядність, основний … хто є хто» в організаційній ієрархії. Вертикальні зв’язки є каналами передавання розпорядчої і звітної інформації … підрозділами, рівними за положенням в ієрархії, їх головне призначення — сприяти ефективній взаємодії всіх підрозділів організації відповідно … збутом продукції на одному рівні ієрархії, що дозволяє гнучко реагувати на вимоги ринку, виключає дублювання робіт … діяльності, що відповідає визначеному рівню ієрархії. Усі рівні діяльності погодяться один з одним так. що нижчестоящий …

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. Тернопіль, 2006

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: