Інтернет-Видання

Інтернет-вида́нні, Інтернет-вида́нню на/в Інтернет-вида́ннях кличний Інтернет-вида́ння* Інтернет-вида́ння*

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Отже, інформація, яка відповідає всім пунктам статті 2 зазначеного Закону, поширюється всіма видами медіа: радіо, телебаченням, Інтернетвиданнями, газетами, журналами тощо (особливо загрозливою, на наш погляд, є пропаганда війни, національної та релігійної ворожнечі).

МОДЕРНІЗАЦІЯ НА РИНКУ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Серед іншого, Дмуховська в своєму інтерв’ю для інтернетвидання Karabas LIVE сформулювала ключові моменти та причини успіхів музичної ін- дустрії в Європі, а також навела показові кейси щодо преференцій для тамтеш- ньої молоді – для тих, власне, з кого й починається музична індустрія.

Дотримання прав ув’язнених в Україні–2015. Доповідь «Донецького Меморіалу»

…Тюремний портал» та кримінально-виконавчої системи (www.kvs.gov.ua), відповіді державних установ за запитами „Донецького Меморіалу», публікації у ЗМІ, в тому числі в Інтернетвиданнях, окремі листи та звернення громадян, які перебувають в установах системи, та їх родичів.

Методи та засоби створення вебсайту музею магнітного запису АТ Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів

Домен – засіб ідентифікації області ресурсів в мережі Інтернет [1]. Хостинг – розміщення і зберігання даних, доступних через інтернет, на сервері провайдера. [Електронне видання]. Основи типографіки: лабораторний практикум: [Електронне видання] /

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Вільний доступ до Інтернету зараз вже є на всій території центральної частини міста, Центрального парку культури та відпочинку, на Валу. Про сам факт цієї трагедії писала районна преса, час від часу згадували обласна і центральна преса, наукові видання [15, с. Довідкове видання / В.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Закон про кримінальну відповідальність може бути опублікований також і в інших друкованих виданнях, але обов’язково лише після їх офіційного оприлюднення. Електронно-обчислювальна техніка може також слугувати засобом передачі фальшивих повідомлень, документів через систему Інтернет, електронну пошту тощо.