Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

Але для того, щоб така потреба стала рушієм для цілеспрямованої поведінки, вона повинна отримати визначеність стосовно відповідних для її (потреби) задоволення зовнішніх об’єктів, тобто визначитися й тим самим делегувати функції організації діяльності предметові, здатному її задовольнити, тобто мотиву.

УЛЬЯНЕНКО Олесь – Жінка його мрії

Гедоніст – теж можливо, але на рахунок цього дуже тяжко визначитися, бо інакше він би не вагався і не боявся деяких речей, що дійсно приносять насолоду. З усього, вони ніяк не могли визначитися зі своєю орієнтацією, тому, як їм видавалося, поглядали на Магріба і Русланчика зверхньо.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

У даному випадку необхідно визначитися з конкретним типом військово- освітньої системи, проаналізувати повністю процес військового навчання у ній, визначитися з основними ланками цієї системи, лише потім зуміємо визначити її основні функції.

АВРАМЕНКО Олег – Заборонені чари

Якщо раніше він не турбувався про справи князівства, бо знав, що воно в надійних руках, то зараз був занепокоєний, охоплений сумнівами і ніяк не міг визначитися з кандидатурою наступного головного урядника. – Стен не тиснув на мене, а просто попросив визначитися.

Кодекс законів про працю України

В цьому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання.