ОСОБЛИВОСТІ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

Вітчизняні підприємства через низький рівень розвитку фондового ринку не мають змоги ефективно використовувати вищеперелічений досвід країн з високо розвинутою ринковою економікою.