Юрій Горліс-Горський – Холодний Яр

Громадськополітичний діяч; представник Всеукраїнського повстанського комітету, голова Холодноярського повстанкому. Державний, військовий і громадськополітичний діяч, журналіст, редактор; член Української Центральної Ради та Малої Ради (1917), голова Української фронтової ради Західного фронту (квітень 1917 р.),

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Таким чином, у кримінальному праві поняття громадського порядку пов’язується виключно з дотриманням приписів норм права і практично є тотожним поняттю правопорядку. …незадоволеність існуючим конституційним ладом або діями представників державної влади, політичний авантюризм, кар’єризм, помста, корисливість.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Соціологія громадської думки 244 13.1. Соціологія громадської думки як наука: сутність, виникнення та розвиток 244 13.2. Це структури, які включають сім’ю, релігію, політичний, економічний устрій суспільства тощо. Формування громадської думки.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Більше нарікань викликає у громадськості тарифна реформа, ніж містобудівна; остання оцінюється суспільством значно краще. Політичний процес в Україні. Отже, у процесі взаємодії ЗМІ та органів влади присутній також і вагомий політичний чинник.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Крім того, оскільки неучасть у голосуванні може означати політичний вибір, список осіб, які взяли участь у голосуванні, не повинен публікуватися. Ознайомлення громадськості з реєстром виборців 67. Оприлюднення результатів опитувань громадської думки 121.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

соціально-політичний аспект, що відіграє важливу роль у розвитку суспільної солідарності та відповідальності членів реальної громади; – державні органи зобов’язані публікувати певну інформацію про свою діяльність; 252 – представники громадськості мають право запитувати інформацію у державних органів.

Тарас Бульба-Боровець – Армія без держави

Дійсна, а не фіктивна свобода батьківщини, як суверенної ні від кого незалежної Держави – це політичний ідеал українського вояка. Треба негайно поширити активну роботу своєї партії, яка має задавати тон всій політиці та громадському життю цілої країни.