Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

141 Пузирний В.Ф.Державна служба зайнятості України: історія і сучасність………… промислові райони, у яких протягом останніх трьох років є найвищими середні показники рівня безробіття, зайнятості у промисловості, найнижчий обсяг промислового виробництва на одну особу та найнижчий рівень середньої заробітної плати; –

БАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Показано, що аналіз зайнятості, а також структурні характеристики ринку праці необхідно розглядати у контексті прямих і зворотних зв’язків з основними макроекономічними і демографічними процесами. Проблеми зайнятості та міграції у регіональному аспекті досліджують представники львівської школи регіоналістики, а саме: У.

Кодекс законів про працю України

Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Огляд чинних процедур призначення соціальної допомоги в Україні

У сім’ї (домогосподарстві) заявника немає осіб, які не працювали і не навчалися на денних відділеннях навчальних закладів протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за наданням субсидії, та не були зареєстровані в службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу – –

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Щоб витиснути німців із зайнятої гори, Москалі почали значними силами наступ на гору Маківку, якої два західні верхи були обсаджені австрійськими і мадярськими частинами. Московські частини, які прорвалися на полудне від лісу та сходили вже надолину із зайнятого хребта горбовини, відкрили по сотні скорострільний вогонь.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

168 Поява інформаційного суспільства в Європі надає нові можливості сприяння зростанню, підвищенню зайнятості та справедливості, зазначається у Доповіді Міжнародної федерації журналістів, його можна поставити на службу як суспільству, так і приватному сектору.