КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович – Конотопська відьма

Григорій Квітка-Основ’яненко Конотопська відьма I Смутний і невеселий сидів собі на лавці, у новій світлиці, що відгородив від противної хати, конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. От як і старий Улас Забрьоха, таки сотник конотопський, як помер… і що то жалкувало за ним козацтво!

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

головна польова комендатура № 399 у місті Конотоп Сумської області, в управлінні якої перебували Корюківський та Щорський гарнізонні комендатури, була підпорядкована VІІ відділу при штабі групи армій «Південь» [10; 19; 23, с. Семенівська волость входила до складу Конотопського округу УРСР.

Апанович – Гетьмани України і кошові атамани Січі

ніжинський полковник Григорій Гуляницький із п’ятьма тисячами козаків свого та чернігівського полків витримували облогу в Конотопі стотисячного московського війська. 24 червня це об’єднане військо вирушило до Конотопа. Решта московських військових сил залишилася під Конотопом.

ШТЕПА Павло – Московство

повстання проти гетьмана Івана Виговського саме перед вирішальним Конотопським боєм. Стан під Батурином був подібний до стану під Конотопом. Конотоп під командою полковника Г. Виговський мав час зібрати військо, розбити москвинів під Києвом і прийти під Конотоп та розгромити 100-тисячне московське військо.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

На хвилі післягадяцького ентузіазму Виговський і його прибічники здобули переконливу перемогу над московським військом у Конотопській війні. Московські воєводи зазнали нищівної поразки, від якої, за висловом козацького літописця, міг утекти до свого обозу під Конотоп хіба що той, хто мав крилаті коні.