Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

суб’єктом ненадання допомоги хворому ([] Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину. 135), ненадання допомоги хворому медичним працівником ([] Стаття 136.Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 1.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ “КРЕДОБАНК” Загальні положення 19 неправдивих відомостей Банк має право відмовити у наданні Банківської послуги, а також ініціювати розірвання відповідного Договору.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

…участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступ- ника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у робо- ті виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах.

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

Ненадання або надання не в повному обсязі ДП ПДП тягне за собою нарахування платежів за невідповідність, що визначаються відповідно до цих Правил. ознака ненадання у повному обсязі ДП РВЧ генеруючою одиницею e, що надає ДП, протягом місяця m.

Дотримання прав ув’язнених в Україні–2015. Доповідь «Донецького Меморіалу»

Суттєво збільшити фінансування надання медичних послуг, збільшити чисельність кваліфікованого медичного персоналу у в’язницях та підвищити їм заробітну плату до адекватного рівня, посилити відповідальність за ненадання або неналежне надання медичної допомоги.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

В цьому випадку суд може й попередити таку особу про кримінальну відповідальність за умисне ненадання суду певної речі за ст. Тому суд може витребувати таку інформацію безпосередньо у телерадіоорганізації, а у разі ненадання ними такої інформації — зобов’язати державного виконавця примусово її тимчасово вилучити для огляду судом.

Кодекс законів про працю України

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.