ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Відповідно частини першої та другої до статті 38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

Договори послуг припиняють свою дію з підстав, визначених Законодавством, Правилами, Тарифами та/або за письмовою згодою Клієнта та Банку. Припинення дії Договору послуг (його розірвання) також, якщо інше письмово не погоджене Сторонами, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Готування до злочину необхідно відмежовувати від прояву умислу, під яким слід розуміти прояв особою тим чи іншим способом (усно, письмово, іншим шляхом) наміру вчинити певний злочин. Виключається можливість укладення з ними письмового договору про повну матеріальну відповідальність ([]

Письмоводитель

письмоводи́телів орудний письмоводи́телем письмоводи́телями місцевий на/у письмоводи́телеві, письмоводи́телю, письмоводи́телі на/у письмоводи́телях кличний письмоводи́телю письмоводи́телі [рідко]

Письмоводителька

письмоводи́тельку письмоводи́тельок орудний письмоводи́телькою письмоводи́тельками місцевий на/у письмоводи́тельці на/у письмоводи́тельках кличний письмоводи́телько письмоводи́тельки [рідко]

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної виборчої комісії, яка його зареєструвала, з письмовою заявою про припинення повноважень такого спостерігача, та подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Кодексом.

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

У випадку недосягнення домовленості щодо продовження дії грошової гарантії та за умови письмового запиту така гарантія повертається на рахунок СВБ за умови забезпечення останньою гарантії виконання фінансових зобов’язань наступного періоду.

Письмоводство

письмово́дство – іменник середнього роду відмінок однина множина називний письмово́дство родовий письмово́дства давальний письмово́дству знахідний письмово́дство орудний письмово́дством місцевий на/у письмово́дстві кличний письмово́дство* [рідко]