УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

…соціально-психологічний, соціально-побутовий, контрольно-вимірювальний; в) складні прикметники, перша частина яких закінчується на -ико, -іко: історико-культурний, політикоекономічний та ін.; г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно- стратегічний, військово-морський, військово-спортивний та ін., але військовозобов…

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

…соціально-психологічний, соціально-побутовий, контрольно- вимірювальний; в) складні прикметники, перша частина яких закінчується на -ико, -іко: історико-культурний, політикоекономічний та ін.; 9 г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно- стратегічний, військово-морський, військово-спортивний та ін., але військовозобов…

Суржик для інтеліґенції. Мацюк Р.

Мало того, що кореспондент на дев’ятому році незалежности ніяк не може собі дати ради з „розпадом Союзу“, то він ще й знущається з логіки синтаксису подібною „ориґінальною“ побудовою речення: за автором виходить, що криза сама себе породила – такий собі політикоекономічний самооргазм.

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: конспект лекцій

…складова зовнішньоекономічної політики держави Митно-тарифна політика – це система політико-правових, економічних, організаційних та інших широкомасштабних заходів у сфері… Зовнішньоекономічний контракт 5. Зовнішньоекономічний контракт 5. Економічний опис − бізнес-план і матеріали для його обґрунтування.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

залишає наукову арену й історія політико– правових вчень, а справжньою, правильною, «нормальною» наукою сьогодні у нас декларується філософія права. Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Економічний розвиток громади. Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект / О.О. Однак проблема не лише в тому, що корупція існує, проблема в тому, що вона для багатьох вигідна і напряму пов‟язана з українською політикою.