Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Спостерігачі від ОБСЄ/БДІПЛ та Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи рекомендували посилення відповідальності державної виборчої комісії стосовно діяльності підзвітних їй виборчих органів (CG/BUR (11) 122rev, стор. Відповідальність та підзвітність.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

це підприємство, засноване на державній власності, входить до сфери управління Державного агентства рибного господарства України та підзвітне йому. Проведеною 24 травня 2016 року ревізією підзвітних відповідачеві товарно- матеріальних цінностей було виявлено нестачу лісопродукції.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

важливим обов‟язком ніжинського полковника було складання реєстру підзвітних йому козаків. Мазепи) та був підзвітний трьом ніжинським полковникам: П. Також у його підзвітності були сотенні писарі.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

…поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), Банк зобов’язаний вживати заходи для виявлення підзвітних рахунків і перевірки Статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових…

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Збірник наукових есе учасників наукового стажування

Йдеться про академічну автономію, мобільність, підзвітність університетського менеджменту, розширення прав студентства та органів самоврядування, перегляд застарілих методик навчання, впровадження інтерактивних технологій тощо, дотримання принципу прозорості в діяльності університетів.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Цей офіс є незалежним державним органом, який підзвітний безпосередньо парламенту і фінансується Департаментом із цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту (DCMS).