Iрена Карпа – Фройд би плакав

…тягучим саксофоном Врешті-решт, якимось дивом Марла натрапила на Девща Бові, під якого собі мирно й закуняла Тієї ночі їй снилася їжа А Павелу секс Речі, безумовно, рівноцінні 2.

Кодекс законів про працю України

Стаття 166 Видача молока і лікувально-профілактичного харчування На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

ГЛАДУН Ярослав – Лiкарськi рослини Прикарпаття

…особливо обмін холестерину), для профілактики апоплексії (в корі містяться глікозиди ескулетин і фраксин, які, подібно до дикумарину, уповільнюють зсідання крові, і речовини, рівноцінні хініну), при захворюваннях жовчного міхура, хронічних захворюваннях кишок, при суглобному ревматизмі, артритах різної етіології, малярії, нічному занімінні…

Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції

При прямому поділі бактерії з однієї материнської клітини утворюються дві рівноцінні дочірні. Це протиріччя знімається, якщо дотримуватися точки зору тих дослідників, які вважають, що при поділі бактерій утворюються нерівноцінні клітини.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

У зоні Степу, за даними багатьох досліджень, оранка, плоскорізний чи поверх­ невий обробіток майже рівноцінні за впливом на формування вро­ жаю ячменю, як після просапних культур, так і після інших попе­ редників.