Самоаналізуватися

самоаналізува́вся, самоаналізува́всь самоаналізува́лися, самоаналізува́лись жін. самоаналізува́лася, самоаналізува́лась сер. самоаналізува́лося, самоаналізува́лось Активний дієприкметник Пасивний дієприкметник Безособова форма Дієприслівник самоаналізува́вшись

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Рефлексивні здібності викладача (здатність аналізувати власний психічний стан) забезпечують осмислення ним передумов, закономірностей і механізмів власної діяльності, соціального та індивідуального способу існування, самоаналіз. Це також і самоаналіз, осмислення механізмів власної діяльності (“Що зі мною відбувається?”).

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

З цією метою їх необхідно навчити методів самоспостереження, самопорівняння із взірцем, самоаналізу та самооцінки свого психічного стану. У такій ситуації важливо підказати, що воїну на основі самоаналізу треба знайти причину зриву та визначити шляхи її подолання.

ЗИМА Александр Викторович – День на роздуми

Без розшифровки імпульсів живого розуму не може бути й мови про розробку принципової схеми керованого штучного інтелекту з параметрами власного самоаналізу. Мені необхідно домогтися стійкого імунітету, щоб раз і назавжди встановити програму в генах живих роботів, не здатних до самоаналізу й творчості.

НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

Колесник визначає рефлексію як здатність особистості до самопізнання, усвідомлення своїх внутрішніх першооснов, закономірностей власної діяльності, ієрархії мотивів, з одного боку, а з другого – здатність до самоаналізу актів життя і станів свідомості, а також того, як вона сприймається оточенням.