СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Окрім того, сім’я виступає як соціальноекономічний осередок суспільства і являє собою, таким чином, дуже близьку до “оригіналу” модель усього суспільства, в якому вона функціонує.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

На сьогодні соціальноекономічний розвиток суспільства вимагає активну участь не лише державної влади, а й безпосередньо самого населення, тобто громади та органів місцевого самоврядування. Унікальним джерелом, що констатує соціальноекономічний стан Батурина у першій чверті XVIII ст., є так звана «Мазепина книга» –

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

…суспільно-історичний, суспільно-економічний, соціальноекономічний, соціально-психологічний, соціально-побутовий, контрольно- вимірювальний; в) складні прикметники, перша частина яких закінчується на -ико, -іко: історико-культурний, політико-економічний та ін.; 9 г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно- стратегічний…

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

Багалія, а й основні етапи історичного шляху Слобожанщини і дає досить повне уявлення про її освоєння, соціальноекономічний і культурний розвиток по мірі входження цієї території у відповідні державно-правові структури і норми буття Російської імперії.

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

…суспільно-історичний, суспільно-економічний, соціальноекономічний, соціально-психологічний, соціально-побутовий, контрольно-вимірювальний; в) складні прикметники, перша частина яких закінчується на -ико, -іко: історико-культурний, політико-економічний та ін.; г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно- стратегічний…

СЦІБОРСЬКИЙ Микола – Націократія

Хоч загальна спадщина комунізму буде направлена, проте соціальноекономічний розвиток України матиме відмінний від Заходу характер і спиратиметься на комбінованій системі державного, суспільного (муніципально-кооперативного) й приватного капіталізму, при плановому кермуванні й контролі держави.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Названа робота складалася з двох взаємно пов’язаних розділів, у першому з яких досліджувався соціально-політичний та економічний стан японського суспільства, аналізувалися проекти розвитку його комунікаційної інфраструктури й інформаційної промисловості, у другому – різні аспекти майбутнього інформаційного соціуму.

Перинатологія. Підручник

…тромбози судин, плацентит), часткове відшарування, аномалії прикріплення (передлежання, низьке розташування), вади розвитку плаценти; 3) соціально-біологічні — низький соціальноекономічний і освітній рівень матері, підлітковий вік, мешкання у високогірній місцевості, професійні шкідливості (робота в гарячому цеху, вібрація, проникна радіація…