ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Тесленко); жіночого роду на позначення чоловічого (А соцький, вінсвиняпиката, нехай минає мою хату (М. Тесленко); ситуативні – значення пропущеного члена з’ясовується з конкретної ситуації спілкування, обставинрозмови: – Тесленко).

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

Тесленко); Дивом див було, що те пискляве, рожеве, безпомічне — то і є людина (О. Тесленко); г) коли на місці розриву мали б бути три крапки, то вони залишаються перед тире.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

Тесленко); д) літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, ЗШ-111, АН-24; е) літерні найменування паралельних класів у школах, різних будинків з однаковими номерами на тій самій вулиці: 7-А, 10-Б; вул.

САВЧЕНКО Віктор – Україна масонська

Керенського), Волков, Родичев, Григорович-Барський, Бернацький, Тесленко, Штерн, Тикстон, Пешехонов, Бернштам, Трубецькой, Челноков… «Пiвденнi громадськi кола», що зiбралися в Одесi, представляли i «Союз вiдродження Росiї«(цим «Союзом» керували масони Авксентьєв, Аргунов, Астров, Шаховський, Чайковський).