Улас Самчук – Волинь

А хто може заручити, що й ще одно не прибуде? Володько ж любить йти на вечiрню не тому, що йшли юрбою, бо все одно з вечiрнi треба було розлучитись з усiма та йти на хутiр. Володько мусить учитися, будь що будь, а мусить. Зате почав учитися. А мiж тим так i шукатиме нагоди, щоб вас влучити!

ЛОНДОН Джек – Мартін Іден

Нею керувало цілком природне бажання приручити дикуна. Він може водночас і писати й учитися. учитися; незалежно від того, будете ви письменником чи ні. Він встане й буде боротися, працювати й учитися, аж поки не прозріють очі і не розв’яжеться язик, щоб поділитися з нею скарбами своєї фантазії.

Михайло СТЕЛЬМАХ – Велика рідня

І доки вже ми будемо мучитись? За це і пай повинен більший получити на законній комерчеській основі», — Хоч дулю, хоч півдулі від них удостоївся получити. — Ще біля хати треба помучитись… Увійшла Марійка і розмова про соз затихла. Краще мені в домовині гнити, аніж з ним увесь вік мучитись!

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

а через нього й до великоросійських вельмож, щоб заполучити собі полковництво. Серед сих листів е й копія прохання старшини й товариства Сумського полка цариці, щоб відлучити від полковничого уряду Осипова-Перекрестова й поставити на його місце Кондратьева. Березове, щоб учити їх дітей, і жив там до 1782 р.

Суржик для інтеліґенції. Мацюк Р.

оцей самий Iнтер за одну ніч ніби-то „навчився“ фальшивити „солов’їну“, та й заходився сам власноручно нас учити з телеекрану, радіо, на сторінках „з’европеїзованих“ крутих часописів, як це тепер слід по-новоукраїнськи балакать. Іще перед війною парубок йшов учитись, аби зробитися інтелектуалом.

Борис Грінченко – Під тихими вербами

Учитися, щоб знати, як запобігти лихові, як зробити, щоб не кривда, а правда правдувала! Він певний був, що наукою цього зможе дійти, бо не дурно ж той, хто написав «Кобзаря», люблячи так дуже правду та вбогих людей, велів усім учитися. — Ще й частіше ходитиму, бо треба ж учити його читати…

НЕСТАЙКО Всеволод Зиновьевич – Тореадори з Васюкiвки

–  Кiнчайте, шминдрики, i йдiть учити вроки, екзамент на носi. – Ой, давай учити слова, голубе! –  Доведеться нам зараз розлучитися, панове, – По-перше, з нашим умiнням одну сторiнку три днi треба мучити. – Невже ж ото людина все своє життя мусить учитися, думати про оцiнки i рiвнятися на вiдмiнникiв?

Іван Драч – Григорій Сковорода

Для цього були інші причини, бо 1738 року, здається, полишили село обидва сини Сави Сковороди: Степан подався до Петербурга, де жив далекий родич, а Григорій поїхав до Києва учитися. Якщо ти зійшов з дороги істини й добра, підпав під владу злих вчинків, то й будеш мучитись пеклом власної совісті.