ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

…й под.; б) складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначений цифрою): двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, тривідсотковий, чотиримісячний, двоосьовий, чотириактний.