ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Спори про стягнення заборгованості із заробітної плати 1.1.15. …статті 38 КЗпП України не вчинено будь-яких дій з приводу вирішення питання про звільнення позивача із займаної посади, що свідчить про порушення відповідачем вимог трудового… про стягнення заборгованості із заробітної плати. Правові й організаційні засади функціонування системи заходів з … сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів …

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

У ЄС питання щодо визнання та виконання рішень про розлучення є окремо врегулюванням, у зв’язку із чим представляє інтерес пояснювальний звіт, підготовлений доктором Алегрією Боррас (Dr Alegría Borrás) [5]. Таким чином питання дати початку відрахування строків заборгованості для застосування санкцій, передбачених ч.ч.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

…суттєві зміни у врегулювання певних відносин, а це потребує більшого часу для вивчення змісту таких законів і проведення певних заходів для забезпечення їх реалізації. Якщо подання допомоги пов’язане із ризиком для життя, то питання про відповідальність повинне вирішуватися за правилами про крайню необхідність (див. …державою або під державні ґарантії, та заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету та позичок, наданих…

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

…приділяється виробленню певних технологій врегулювання конфліктів, управління ними…. …про підвищення заробітної плати, ліквідації заборгованості по зарплаті й виплаті пенсій… У тому самому руслі аналізував це питання і У. Вебера, де релігії вирізняються залежно від їх підходу до питання порятунку душі.

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

…правил ринку не зобов’язаний повідомляти про питання, істотність яких знаходиться поза… …ринку щодо зменшення суми фінансової гарантії у зв’язку із зменшенням потреб у ній, та/або розірвання договору про врегулювання небалансів електричної енергії. …фінансовою гарантією, використовуються для ліквідації заборгованості СВБ, що склалася за відповідним договором про врегулювання небалансів електричної енергії.

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: конспект лекцій

Питання організації митної справи України після державного перевороту в 1918р. Як член СОТ Україна отримала право використовувати механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ, що сприяє справедливому вирішенню будь-яких… …економічних операціях (кредити, розрахунок пені, заборгованості).

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

заборгованості або перенесення строків погашення заборгованості згідно з двосторонніми урядовими… Запитання Страховика, включені до заяви про страхування, разом із відповідями Страхувальника становлять інформацію… …Договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником…