ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 522/9763/17-ц (провадження № 61-3212св19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/81301913 1.1.3.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Ця стаття детально роз- глядає виборчі спори у Вірменії, Франції, Німеччині, Росії, Швейцарії та Таджикистані. Вона пізніше зробила детальні оцінки щодо захисту меншин у національних законодавствах та щодо спеціальних розв’язань цієї проблеми, прийнятих у федеральних та регіоналізованих державах61.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Спираючись на дослідження [90; 241; 130; 287], ми обґрунтували необхідність детального аналізу рівнів методологічних знань, оскільки вони складають теоретичний каркас підходів щодо технології підготовки майбутнього вчителя. Тепер спробуємо розкрити ці положення детальніше в контексті розробки технології навчання.

Володимир Кучмук – Програмування на мові ДОВІР’Я

Канали преси треба розробити детальніше… У потенційного виборця залишається документальне підтвердження «уваги» кандидата… Вадим. Взагалі, детально ознайомившись з існуючою системою виборів, вони почали вважати її недосконалою, погано контрольованою та схильною до фальсифікувань.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Як загальне правило, він становить шістнадцять років, а у окремих випадках, точно визначених у законі, відповідальність настає з 14 років (більш детально про це йдеться у коментарі до []{ 65 та детально реґламентується []{ Детально це питання розглядатиметься в коментарі до названих статей.