ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Після цього попросіть вашого одногрупника пояснити вам, що він розуміє під словами „правда”, „ Врахувавши сильні сторони й недоліки роботи на першому етапі заняття, студенти мають побудувати свій виступ як постановку певного завдання для себе і своїх одногрупників.

НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

…спрямування взаємодії студентського колективу як цілісного соціально-психологічного утворення; свідомий вибір лідера групи-команди та пошук кожним своєї ролі в команді одногрупників.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Завдяки цьому у студентів розвивається увага, формується вміння слухати, сприймати, розуміти чуже мовлення й аналізувати інформацію одногрупників, щоб при необхідності, коли викладач «вручить мікрофон», не повторитись, привчає до професійного, логічного і лаконічного викладу інформації.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

…не зустрічалися, а учасники, яких ми віднесли до контрольної або експериментальної групи, під час тестування і оцінювання не мали впливу на оцінку, яку раніше отримали одногрупники; –