ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

Інформація, зазначена в підпункті 1.34.1 цієї глави цього розділу, повинна оновлюватись ОСП на основі передкваліфікаційних випробувань, експлуатаційних випробувань і даних, зібраних під час роботи системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ Паліативна допомога

Її також не потрібно регулярно оновлювати або повторно підписувати. Однак, слід оновлювати підписи на довіреності раз на рік чи на два роки щоб уникнути суперечок про те, чи дійсно ще воля пацієнта залишається дійсною.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

вони мають оновлюватися регулярно, але щонайменше раз на рік. вони мають регулярно – принаймні раз на рік – оновлюватися в такий спосіб, щоб муніципальні (місцеві) органи влади призвичаїлися що- року, о тій самій порі виконувати всі покладені на них обов’язки з при- ведення списків в актуальний стан.

Давня історія України в контексті світової цивілізації

По-друге, передуючий кім(ерійц)ям етнонім ‘опалені дерева’ може бути зіставленим як із Йогницею “Вєди словена” та огнищанами “Велесової книги”, так і зі звичаєм “трипільців” періодично спалювати-оновлювати свої дерев’яні поселення. ‘вогнений, новий, оновлювати вогнем’; uru (> слов.

Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку

На основі обговорення і рейтингів навчальних елементів, розміщених у колекції, контент-адміністратори та методисти курсів повинні оновлювати зміст курсу для функціонування в режимі авторизованого самостійного навчання без учителя та (як стартовий набір) у режимі навчання з учителем.