РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Він перший після довголітньої неволі кликав український народ до боротьби за волю України та взивав порвати кайдани неволі. Український Народе! Так само вдалося москалям і на південному узбіччі відсунути праве крило маківської обсади.

ШТЕПА Павло – Московство

Та український народ не здався, і кілька років уся Україна палала в пожежах селянських повстань. Але саме найбільший український історик М. Аланов пише: «Сучасна кількість людності південної господарської області (тобто України. Року 1921 була в південно-східній Європі велика посуха.

Володимир Винниченко – Відродження Нації

Український сепаратизм тоді помер разом з причиною, що породила його. Український „шовінізм” міг внести небажану боротьбу. Всеукраїнський Національний Конґрес. З цього погляду цікаво зазначити резолюцію Бюра Окружного Південно-західнього Комітету Єврейської Соціальдемократичної Робітничої Партії з 12 липня (н.

УДОВИЧЕНКО Александр Иванович – Україна у війні за державність

– 1917 рік З початку революції в Росії, з 1917 року, український народ низкою універсалів оголосив свою волю до створення власної незалежної держави. На південному чорноморському відтинку було спокійно. Тут же було запропоновано план операцій проти червоних на південному фронті.

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

Багалієм по цьому ж списку балотувався відомий український письменник, драматург, музикант Г. Між тим ширилося заселення і Південної Слобожанщини і тамечки склався Балаклійський полк. старочеркасская обыкность», старовинний український звичай.

Апанович – Гетьмани України і кошові атамани Січі

Зростання козацтва, посилення його суспільно-політичної ролі спричинилося до того, що сучасники-іноземці починають називати весь український народ козацьким. і обложив 40-тисячною армією фортецю Нарву на південному березі Фінської затоки. 17 липня втікачі дісталися Південного Бугу.

Суржик для інтеліґенції. Мацюк Р.

не второпаєш, як-же воно має писатися і читатися насправді: це український (!) український кіт, між іншим, мав-би на ймення, мабуть, Му´рко, – …де ознайомився з новою технологією, цікавитись якою приїжджали навіть спеціалісти з Південної Африки.“ Додає така інформація до престижу Обласної Гувернантки?

Тарас Бульба-Боровець – Армія без держави

Всі свої святощі український вояк оборонив своїми голими грудьми і виніс зброю. Він заснував видавництво «Український Чорноморський Інститут». Вся південно-східня Білорусь, тобто поліська частина, що межує з Україною, була в руках російсько-большевицьких банд.

ПЕТРОВ Всеволод – Спомини з часів української революції

Дальшу організацію та впорядкування в межах цілої армії посунув наперед 1-ий український військовий з’їзд. Відшукав штаб загону, який у той час був на “прийомі” у виборного командуючого Південно-Західним фронтом, бувш.

НАЛИВАЙКО Степан – Таємниці розкриває санскрит

Ця закономірність дає змогу знайти український аналог індійському імені Сувір, яке, за міфами, й дало назву етнонімові сувіри. У тому ж Криму, на його південно-західному узбережжі Птолемей у ІІ та Амміан Марцеллін у IV ст. Що ж до Південного Бугу, то з ним пов’язаний ще один цікавий факт.