Германа Гессе – Гра в бісер

Тому прошу вас часто надавати мені короткі відпустки до Вальдцеля, а також налагодити постійний радіозвязок, щоб я міг слухати доповіді й спеціальні вправи з вашого семінару для найздібніших гравців.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Вона охоплює вчинене діяння, злочинні наслідки та причинний зв’язок між ними, місце, час, спосіб, засіб та обставини вчиненого діяння; — …застосування ручного гальма, роз’єднання автозчіпки, подача сигналів, використання радіозв’язку та інші дії, спрямовані на зупинення поїзда.