Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Передмова Документи Венеціанської Комісії ВИБОРИ CDL (2002) 7 rev Європейський виборчий доробок ……… 12 CDL (2009) 075 Венеціанська Комісія: Наглядовий орган Ради Європи у виборчих справах ……… 131 CDL-AD (2006) 018 Доповідь про виборче законодавство та виборчу адміністрацію в Європі ………

ШТЕПА Павло – Московство

ВСТУП Ще за передісторичних часів до північно-східного кутка Європи примандрував з Азії маленький угро-фінський народець. Чужинці: українці, татари, німці створили державний лад у тому – Богом і людьми забутому – кутику Східної Європи. Наполеон, програвши війну на Сході Європи, втратив корону.

КОНСПЕКТ з навчальної дисципліни «ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД:: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (2 години) ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Основні принципи прав людини Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 2. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Євро

є́вро – іменник чоловічого роду (грошова одиниця Європейського Союзу) відмінок однина множина називний є́вро є́вро родовий є́вро є́вро давальний є́вро є́вро знахідний є́вро є́вро орудний є́вро є́вро місцевий на/в є́вро на/в є́вро кличний є́вро є́вро

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Узагальнюючи результати вивчення законодавчих засад інформаційного суспільства у країнах Європи, Азії та інших континентів, автор робить певні висновки, сутність яких полягає у наступному. Визначення публічних і приватних інтересів при захисті інформаційних прав на прикладі рішень Європейського суду з прав людини.

Європеїзуватися

європеїзува́вся, європеїзува́всь європеїзува́лися, європеїзува́лись жін. європеїзува́лася, європеїзува́лась сер. європеїзува́лося, європеїзува́лось Активний дієприкметник Пасивний дієприкметник Безособова форма Дієприслівник європеїзува́вшись