Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Це означає, що злочин має місце лише тоді, коли те чи інше діяння безпосередньо передбачено статтею Особливої частини Кодексу. Ця ознака не була безпосередньо передбачена в []{ Передбачені і проаналізовані ознаки поняття злочину безпосередньо вказані в ст. безпосередньо затримання; —

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

До першої групи можна віднести дослідження та висновки Венеціан- ської Комісії, безпосередньо пов’язані з проблемами виборів. документ дещо несподіваного спрямування, адре- сований не органам влади держав – членів Ради Європи, а безпосередньо політичним партіям та їх керівним органам.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Помічник судді призначається на посаду на строк повноважень безпосереднього керівника та не довше ніж на період перебування безпосереднього керівника у штаті суду. Основне коло працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, –

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

А у воєнний час особовий склад безпосередньо готується до бойових дій. Через це професійна діяльність офіцера носить безпосередньо педагогічний характер і відрізняється досить великою складністю. Таким чином, автори перелічені заходи не визначають як безпосередньо дидактичні методи, а тільки як допоміжні та побічні.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Взаємний вплив безпосередньо пов’язаних структур конкретних соціальних систем, наслідком якого є їх взаємна зміна, має діалектичний характер. Перш ніж перейти до безпосереднього викладення основних проблем цієї соціологічної теорії, дамо визначення власне самого поняття “соціальний конфлікт”.

А.М. Білан, В.Г. Гетта – МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ АВТОМОБІЛЯ

Єдиного рецепту на всі випадки життя, звісно, не існує, але потенціал інтегрованих методик і технологій є дуже високим, і реалізація його безпосередньо впливає на досягнення такого результату навчання, як компетентність. Це можуть бути відповідні стенди чи макети або безпосередньо робочі двигуни чи автомобілі.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

На сьогодні соціально-економічний розвиток суспільства вимагає активну участь не лише державної влади, а й безпосередньо самого населення, тобто громади та органів місцевого самоврядування. Безпосередньо стандарти державної служби в країнах ЄС та процеси розвитку державної служби в Україні, отримали висвітлення у праці Н.