Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; — Ухиленням від відбування покарання є дії засудженого, спрямовані на те, щоб запобігти приведенню обвинувального вироку до виконання (виїзд з місця проживання у невідомому напрямку; проживання за фіктивними документами та ін.).

ПЕТРОВ Всеволод – Спомини з часів української революції

Я з радою виїзджаю з Несвіжа (там був Штабарм) й буду нелегально біля Минська. Коли виїздили останні верхові з Пісочного, десь ніби видніли на бруднім снігу, на площі, якісь постаті, що прямували і до попівського дому і в напрямі виходу на Столпці. тому він непевний у виконанні наказу про виїзд до Київа і не може його видати.

СМIЛЯНСЬКИЙ Леонiд – Михайло Коцюбинський

Ну, що ж, вiн пiде до людей i сам говоритиме з ними… Так настав ранок… Коли прийшла економка, Коцюбинський довiдався, що Грiнченко виїхав ще вночi, щоб встигнути до нiчного поїзда… Але вiн певнiше за економку знав причину несподiваного виїзду несподiваного гостя. Та й iншi справи зовсiм не спрiяли тривалому виїзду з Чернiгова.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

Окрім фінансових санкцій, ще одним правовим наслідком несвоєчасної сплати ЄСВ є тимчасове обмеження права боржників на виїзд з України. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України від 21.01.1994 р. обмеження боржника у праві виїзду за межі України; —

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

На закордонних виборчих дільницях, утворених у державах, до яких дозволе- ний виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отри- мання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

Ольга Кобилянська – Через кладку

По запитанню, за кого вона виходить заміж, я спитав ще, як стоять справи з планом його молодшої сестри відносно студій і виїздом за границю. — Даю його вам з тою просьбою, щоб, якщо є хоч трохи впливу у вас на мою сестру, зужити його на те, щоб її від повзятого плану щодо фахової освіти й виїзду за границю відвернути.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Павло Архипович – Роксолана

Через нього пролягав шлях урочистих султанових виїздів – селямликів. Отець Лісовський виїздив із Рогатина хрестити дітей на селах. Роксолана виїздила через Едірне-капу. Без вас мені було тоскно й тяжко, я часто виїздила за мури Топ-капи і дивилася на Стамбул. Кожний виїзд султана з Топкапи – державна подія.