ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

…оголошень про такі зміни та/або доповнення у загальнодоступних місцях приміщень операційних та касових підрозділів Банку (відділень Банку тощо) не менш, ніж за 2 (два) календарні дні до моменту введення змін та/або доповнень в дію, крім випадків, коли коротший строк введення змін та/або доповнень в дію не передбачений Законодавством.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства (абзац 3 п.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Розроблено різні моделі технологій: інтенсивні, ресурсоощадні, адаптивні, екологічно чисті, прямої сівби (нульовий обробіток ґрун­ ту) та ін. Таблиця 1.20 – Зміна густоти продуктивного стеблостою залежно від часу відновлення весняної вегетації Календарні дати Відновлення весняної вегетації Відхилення (±)

Давня історія України в контексті світової цивілізації

Вихід Русі (як Україну здебільшого називали до ХVIII ст.) на історичну арену датують початком середньовічної історії, коли східні слов’яни прийняли християнство. Численні ритуально-календарні записи Трої дали А.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ

Дослідженнями встановлено, що при запізненні з оранкою на 20–30 днів урожайність зерна зменшується на 16–18 %, Різновидність еритроспермум. …організаційно-господарських, агротехнічних, хімічних та біологічних заходів, які провадять у календарній послідовності за фенофазами розвитку рослин.

АНДРУХОВИЧ Юрій – Дванадцять обручів

Я розмовляв з деякими молодими істориками і вони запевнили мене, що добиватимуться надання прадідового імені одній із катедр тутешньої лісової академії. …вони є нащадками давніх єгиптян та етрусків, чому доказом їхні національні барви та календарні обряди, в яких відбита вся краса та гармонія стосунків Людини з Природою…

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ІSBN ПЕРЕДМОВА Різноманітні та багатогранні й водночас вкрай необхідні для нашого суспільства завдання вирішують офіцери Збройних сил України. …плани можуть бути перспективними (наприклад, на 5 років) та поточними (наприклад, річні календарні плани бойової та гуманітарної підготовки окремої військової частини)….

Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

Одні і ті ж самі дані можуть бути у багатьох кешах. Після того, як запис завершується, пам’ять є оновленою і слово є тільки в однім кеші. …більш 4 тисяч років люди намагаються якось упорядкувати облік часу, створюючи різні календарні системи і пристрої виміру часу.