ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

Якщо номіновані генеруючі одиниці / диспетчеризоване навантаження надають відповідний продукт ДП у режимі реального часу, то відповідним ПДП здійснюється оплата за наданий обсяг ДП на десятиденній основі АР.

Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

І для захисту таких даних у корпоративних мережах поряд з різними апаратними засобами використовується весь спектр засобів захисту, наданий операційною системою: мандатні права доступу, складні процедури аутентификации користувачів, програмна шифрация. Один користувач у наданий йому період часу на пульті.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

Клієнт має право вимагати від Банку заміни сейфу, у випадку, якщо наданий сейф виявився непридатним для користування з незалежних від Клієнта причин. Клієнт має право вимагати від Банку заміни сейфу, у випадку, якщо наданий сейф виявився непридатним для користування з незалежних від Клієнта причин.

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

1525 А Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам Призначення рахунку: облiк непогашеної заборгованостi iнших банкiв за основними засобами, переданими у фiнансовий лiзинг. 2075 А Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб’єктам господарської дiяльностi.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Цен- тральною виборчою комісією в межах коштів державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, та за відповідною угодою, що укладається Центральною виборчою комісією та Національною суспільною телера- діокомпанією України.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

виступ п.Христіяна Міша (Швейцарський парламент); звіт про робочу се- сію 2, наданий пані де Кейзер, а також «Заключне слово» Президента Парламентської Асамблеї Ради Європи п. простір, наданий у друкованих засобах масової інформації, мав узго- джуватися із принципом рівності можливостей; –

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Відмова консульства (посольства) у видачі в’їзної візи в зв’язку наявністю у паспорті особи, що наданий нею для отримання візи, відмітки (штампу) консульства (посольства) будь-якої країни про відмову у видачі візи; 3.3.3.