Неподобний

неподо́бний – прикметник (неналежний, непристойний) відмінок однина множина чол.

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

– у випадку надходження та зарахування на Поточний рахунок, наведених у цьому пункті доходів, Клієнт або Представник (за наявності) від імені Клієнта, зобов’язується, як неналежний отримувач, у строки та в порядку, що встановлені Законодавством, здійснити повернення суми, яка без законних підстав зарахована на Поточний Рахунок.

ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО FSC-СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ЧИННІ ПРАКТИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

До слабких сторін роботи цих суб’єктів можна віднести: Неналежний розгляд утримувачами сертифікатів та/або органами сертифікації звернень від зацікавлених сторін.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Збірник наукових есе учасників наукового стажування

по-перше, відсутність або у неналежний спосіб повідомлення автора дисертаційного дослідження про проведення перевірки щодо наявності академічного плагіату у роботі; це унеможливлює вчасне надання пояснень зацікавленими особами та взяття ними участі у процесі прийняття рішення; −

Галина Тарасюк – МИТАР ПЕЧЕР ГОСПОДНІХ

Певно, не проминав Святий і дорікнути Ярославичам за відступ від батьківського заповіту жити в мирі та злагоді, шанувати право старшого і не посягати на неналежний їм уділ.

ЛАПІКУРИ Валерій і Наталя – В Багдаді все спокійно

Якщо вирвані сторінки не використовувалися в неналежний, як ви кажете, спосіб, то може просто якийсь підсліпуватий не роздивився, що чіпляє на гвіздок, а решта робітників навпаки – роздивились і виявили високий рівень свідомості і поваги.