Улас Самчук – Волинь

Його вже тепер не цураються, не кепкують, не оминають. Колишнi його товаришi й товаришки цураються його, оминають.

Олександр Довженко – Зачарована Десна

Тому, перш нiж повернутися до дослiдження прихованих важелiв мiфотворчостi, я звертаю увагу читача на головну обставину, яку ретельно оминають: мiф на повний зрiст постав пiсля смертi О. Отак попадали бiйцi, а з ними i безсмертна мати своiх синiв, що десь на фронтi нiмцiв б’ють i матiр споминають.