УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після губних б, п, в, м, ф, якщо перед ними нема іншого приголосного (крім р), що належить до кореня: м’яч, прив’язати, зів’янути. Якщо перед губним є інший приголосний (крім р), що належить до кореня, то апостроф не пишеться: цвях, духмяний, дзвякати.

В’їзд чи вїзд як правильно пишеться?

Правильно В’їзд – у даному іменнику апостроф пишеться відповідно до основного правила вживання. апостроф в такому випадку не пишеться: свято, тьмяний, морквяний, але черв’як, торф’яний.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

Перед іменниками ‒ власними іменами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Києва; е) складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікування, термогідродинаміка.

ЮЩУК Іван Пилипович – Троє на Місяці

А розберешся – і нічого важкого нема: “У словах іншомовного походження буква и пишеться тільки в загальних назвах після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р, якщо далі йде будь-який приголосний, крім й. У всіх інших випадках у словах іншомовного походження пишеться буква і”.

Михайло СТЕЛЬМАХ – Велика рідня

— Про що ж там пишеться? — Значить, запишеться і других за собою потягне. Про нас, господарів, пишеться. Та як пишеться — ральці оближеш! Там ще не таке пишеться. Про що ж там пишеться? — Про досвід кращих конюхів пишеться.

Григорій Сковорода – Наркіс

Тут він ото ховається в таємниці лиця Божого від сум’яття людського і від суперечки язиків, тобто від усіх світових гадок, супротивних Божій премудрості, що він називає красою дому Господнього, каменем пристанища для перестрашених грішників, про яких пишеться: “Безбожні тікають, коли й не женуться за ними”37.