Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

об’єкт злочину — це те, проти чого спрямований злочин, тобто те, чому він спричиняє або може заподіяти шкоду. формально містяться ознаки діяння, передбаченого чинним Кодексом, тобто формальна ознака злочину присутня; — відсутня матеріальна ознака злочину, тобто діяння або зовсім не містять суспільної небезпеки або вона є мізерною.

НАЛИВАЙКО Степан – Таємниці розкриває санскрит

Тобто слово трімурті перекладається як «три лики», « Тобто дослівно слово « Рігведа» означає «Знання казання», « Тобто термін пракрит означає «первісний», « Останні три імені, тобто Переяслав, Борислав і Богуслав водночас означили й міста, помітні в багатовіковій історії України, та й не лише України.

Юрій АНДРУХОВИЧ – Таємниця

Тобто від знайомих його знайомих я згодом дізнався, що це мав бути цвинтар Норденд у Берліні, та його частина, що по-нашому звалася б Гефсиманською. Урешті, десь наприкінці літа, я дійшов висновку, що не маю іншого виходу: аби від цього звільнитись, я мушу зробити те, чого не встиг зробити він, тобто видати це книжкою.

ЛЕМ Станіслав – Кіберіада

Я розумію так: оскільки все, що існує, є енергією, то з неї й треба зробити розум, починаючи від найменшого, тобто від кванта; треба ув’язнити квантове мислення у збудованій з найменших атомів кліточці, і нам як атомний інженерам слід розпочати це діло, прагнучи досягти щонайменших форм.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Перша її іпостась полягає в тому, що вона презентує свій “всесвіт”, тобто ту сферу, що осягається нею, і під цим кутом зору вивчення соціологічної науки означає включення її в різноманітний і складний соціальний світ. Тією чи іншою мірою він бере на озброєння її норми та цінності, тобто соціалізується.

Володимир Кучмук – Програмування на мові ДОВІР’Я

Тобто кожен учасник компанії мав право оперативно підписувати будь-який документ, зробивши відповідну відмітку у спеціальному журналі — для того щоб інші знали поточний стан справ. Тобто всім нам добре відоме зі шкільних підручників розширення матеріального світу супроводжується одночасним стисканням інформаційного світу.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

Лишається додати, що оскільки цей нарис присвячений давнім часам, то увага автора буде зосереджена лише на тих регіонах, де протікали визначальні для долі етносу події, тобто на історичних територіях України, як їх розуміли в моменти першої національної самоідентифікації ХVІІ ст.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Характер і зміст цих задач вимагає всебічної підготовки офіцера, тобто він водночас має бути командиром, інженером, господарником. Безумовно, серед цих відношень найголовнішим є союз викладання і учіння, тобто відношення суб’єктів та об’єктів навчального процесу. 153], тобто круглого столу.

Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності

підвищення інтелектуального рівня населення, тобто формування високоосвіченої особистості. Друге завдання універсальне, тобто майже однакове для всіх вищих навчальних закладів, і його значущість не змінюється протягом професійної діяльності фахівця. У процесі самопізнання системи, тобто людини, і виникла психологія.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Чим вищий рівень суспільної моралі, рівень суспільної свідомості, тим менше потреби у юриспруденції як такій, тобто спостерігається тенденція саморегулювання суспільних 5 відносин, зокрема, правовідносин, і на рівні національного інформаційного простору, і на рівні глобального.