ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

Кожен судовий виконавець зобов’язаний сплачувати щорічний внесок до фонду, який обчислюється залежно від річного обороту судового виконавця. Києва, pv.avtorgov@gmail.com АВАНСОВИЙ ВНЕСОК — ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЧИ ПЕРЕШКОДА ДЛЯ СТЯГУВАЧА Конституційний Суд України 15 травня 2019 р.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робо- чого дня з дня отримання відповідного платіжного документа.

ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ СУБАЛЬПІЙСЬКОГО І АЛЬПІЙСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

DOI: https://doi.org/10.17721/phgg.2017.3.07 (особистий внесок автора: проведені польові дослідження, укладені карти та проаналізовані геолого-геоморфологічні чинники формування ПТК басейну). (особистий внесок автора: розроблені тематичні карти та проведений морфометричний аналіз рельєфу масивів).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – ПОСТАНОВА – Деякі питання оренди державного та комунального майна

У випадках, коли об’єкт оренди пропонується для використання погодинно або подобово, застосовується така формула: х S, 360 Гв  5 Пм х 0,12 Гарантійний внесок вноситься потенційним орендарем у вигляді грошових коштів на рахунок оператора електронного майданчика.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Проте багато блогерів моти- вуються тим же, що й журналісти, здійснюючи свій внесок в суспільні обго- ворення своїми регулярними публікаціями. Якщо це не ви- магається законом, таке визначення робить внесок до кращого застосування принципів належного управління, визначених вище.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Великий внесок в осмислення соціальних конфліктів зробив і Г. Офіційний має під собою, як правило, офіційну основу — реальний внесок індивіда у розвиток суспільства (праця інженера, вчителя). Значний внесок у розробку проблем управління суспільством та різними його сферами зробили А.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Внесок родини Розумовських у розвиток культури в Україні………… Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.В. У статті відзначено також внесок у культурний розвиток України з боку доньок гетьмана Варвари Репніної-Волконської та Катерини Уварової. Внесок Андрія Розумовського у музичну культуру загальновизнаний у світі.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Значний внесок у систему уявлень про виховання і навчання військовослужбовців зробив О.В.Суворов. значний внесок у створення дидактичних основ навчання військовослужбовців зробив наш співвітчизник М.І.Драгомиров (1830-1905) –

ДЖОН СТОРІ – Теорія культури та масова культура

Обговорюючи внесок Арнольда до вивчення масової культури, я зосереджуся головним чином (але не виключно) на розвідці «Культура та анархія», котра, власне, і принесла йому славу теоретика культури. Спізнілий внесок до дискусії навколо масової культури в США. Аналізуючи вельми поважний внесок Уїльямса до куль-туралізму (див.