Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Вони призначаються державами – членами Комісії на чотирирічний термін. Створена у 1990 році 18 державами – членами Ради Європи, у лютому 2002 року Комісія стала розширеною, що дозволило увійти до неї неєвропей- ським державам. Держава повинна надати приміщення, необхідні для проведення виборів.

ШТЕПА Павло – Московство

Так європейці та американці самі розбудовували московську загрозу своїм власним державам. Українська держава ІХ–ХІІІ ст. Українська держава була тоді дуже ослаблена невпинними війнами з азійськими ордами. Всі вони пишуть, що московська держава завдячує своїм народженням татарам.

КОНСПЕКТ з навчальної дисципліни «ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

Відповідно до Статуту цієї міжнародної організації необхідними умовами для вступу до неї є визнання державою кандидатом принципів верховенства права, плюралістичної демократії, забезпечення прав та основоположних свобод людини всім особам, що знаходяться під її юрисдикцією, та ефективна співпраця з іншими державами.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

У своєму рішенні Конституційний Суд України дійшов висновку про те, що держава має позитивний обов’язок забезпечувати виконання судового рішення, проте визначення положеннями ч. При цьому закріплено, що держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

ПРУС Болеслав – Фараон

Одне для мене цілком очевидне: держава не може допустити, щоб нападали на чийсь сад, а надто, щоб посягали на власність наступника трону. Держава так хоче!.. А що таке держава?.. «Держава й жерці!..» держава нічого не має проти. –  Держава!.. Держава!..  – Держава – це м и, – –  Так, держава – це фараон і… його найвірніші слуги, –

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Держава зобов’язана постійно дбати про своєчасне створення, належне функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності. Право нерозривно пов’язане з державою, бо саме держава перетворює волю домінуючої в суспільстві частини населення на закон.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Це обумовлено визнанням Україною пріоритету загальнолюдських цінностей і загальновизнаних принципів міжнародного права, а також її прагненням включитись у систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги державного суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва.

Володимир Винниченко – Відродження Нації

Росія — є руська держава. Пункт третій: „Щоб український народ міг по заключенню мира жити національно-політичним життям у цілости, не розділений між иншими державами, Тимчасове Правительство повинно поклопотатися, щоб представники українського народу взяли участь у мировім міжнароднім конґресі”.