ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

Поєднання слів зі значенням приблизности або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. Частки би (б), же (ж), то (вказівна), ось, он звичайно пишуться окремо від інших слів: сказав би, зроби ж, адже ж, як же бути, що то за, ось як, ось коли, он куди, он який.

ЛЕМ Станіслав – Кіберіада

Але коли ви самі починаєте будувати Розуми, цей мільйонорічний розділ самотніх пошуків переходить в епілог, і ви не на віру, не зі слів якогось ГОЛЕМА, а з експериментів побачите, що сталося насправді. Зі слів практиканта виготовили робочий портрет розшукуваного, і детективи обійшли з ним консьєржок на рю Амелі.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

В українській художній і публіцистичній літературі після слів зі знаком оклику досить звичайним було написання наступного слова з малої літери (якщо, на думку автора, це все було в межах одного висловлення), часто в конструкціях з інтонаційно розчленованими однорідними або повторюваними членами: Кляті!

Олег Авраменко, Валентин Авраменко – Зорі в твоїх долонях

Дослівно: „На жаль, ми змушені вийти зі складу бриґади. Зі слів адмірала Лефевра я зрозуміла, що тебе також хочуть залучити до цього завдання. Як розповіла мені Рашель зі слів Олега Рахманова, Павло просто підкинув цю ідею сестрі, та одразу вхопилася за неї, а з боку батьків жодних заперечень не виникло.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Антонімія – протилежність слів чи виразів за значенням. Семантика – 1) значення мовних одиниць – слів, фразеологізмів, морфем тощо; 2) розділ науки про мову, що вивчає значення слів і виразів та зміну цих значень. Чимало слів зі звуковими відмінностями стилістичномарковані, тобто вживаються в окремих стилях мови.

АВРАМЕНКО Олег – Заборонені чари

Щоправда, сам він за все своє життя зустрічався лише з одним Послідовником і розповідає про це плем’я здебільшого зі слів інших свої родичів. – Хоч ви зі Стоїчковим обійшлися зі мною по-свинськи, своїх слів я назад не беру. Попервах зі слів Смирнова вона вирішила, що еволюціоністи – дуже впливова група серед Послідовників.

ПЕТРОВ Всеволод – Спомини з часів української революції

Прислухуюся: близчий голос нервово доводить, що не можна рушати на Селещину без панцирника, хоч вона і вільна, бо “кінський запас” з Карлівки утік і бунтує селян, так що не виключена їх ворожа акція, другий дальший, видко головно зі слів близчого, настоює на виправу, щось обіцюючи.

Осип Назарук – Роксоляна

Але навіть зі слів її, які виходять наверх, мов пара з горшка, не можна пізнати її нутра. Султан не відповів циганові ні слова, тільки тихо сказав кілька слів до одного зі своїх прибічників. Але не хотіла відкинути ні одного зі своїх замислів, хоч вони були тяжкі, як олово.

Іван КРИВУЦЬКИЙ – ДЕ СРІБНОЛЕНТИЙ СЯН ПЛИВЕ…

Спочатку я заходив до кількох хат і записував прізвища помордованих, але коли на підлозі побачив тіло шестиденної дитини, у котрої не можна було розрізнити ні голівки, ні ніжок, ні ручок – став записувати прізвища жертв лише зі слів гурту людей, які мене супроводжували.

Ярослав ГАШЕК – ПРИГОДИ БРАВОГО ВОЯКА ШВЕЙКА

На вулиці він розговорився з Швейком, якого, зі слів шинкарки Палівцової, також вважав за дезертира. Апелюючи до їхнього військового духу, цей "васерполяк" 1 пересипав свою мову різними слівцями зі свого діалекту, як, наприклад: "marekvium", &