ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

При видачі БПК Клієнтові у відділенні Банку та за наявності в Клієнта в момент отримання БПК, мобільного телефону з Фінансовим номером телефону, Клієнту надсилається СМСповідомлення з OTP на Фінансовий номер телефону. Умови надсилання СМС-повідомлень/PUSH-повідомлень в рамках Послуги Мобінформ: 2.20.1.

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ НА НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ І СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

При цьо­ му пацієнт отримає на свій телефон смс-повідомлення з номером рецеп­ та та унікальним кодом погашення. Коли лікар виписує е-рецепт на цю групу ліків, пацієнт отримає смс-по- відомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом під- твердження.

ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ СУБАЛЬПІЙСЬКОГО І АЛЬПІЙСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Розроблена нами високогірна ділянка ландшафтно-пізнавальної стежки «Ясіня–Петрос–Козьмещик» у межах високогірного ярусу розрахована близько на 3,5–4 год., тоді як загалом маршрут від смс.

ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

…такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смсповідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо).