Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Словник-довідник розрахований на студентів-філологів,вчителів-словесників загальноосвітніх навчальних закладів, а також на всіх тих, хто вивчає, шанує рідне слово. Шевченка; а також див.: У нашому саду була розкішна флора, – також: автоматизація. також: автологія.Протилежне– актуалізація.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Комісія також брала участь у розробці законодавчих текстів у галузі виборів. Основну частину складають документи Європейської Комісії за демо- кратію через право Ради Європи, відомої також (за місцем проведення своїх пленарних сесій) як Венеціанська Комісія. також документ 9267.

Улас Самчук – Волинь

Ї Володько, здається, також з нею розмовляє… Он пливе гурток iржавого вербового листя. Плюнув до води, i та маленька цятка його слини також попливла i також зникла. Тут також завжди кущi вiльшини чи верболозу ростуть, а в кущах трапляються ожини. Але час також бiжить i треба йти далi.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, що визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень.

Біблія – Старий заповіт

16 І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. 4 А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. 22 А Цілла також породила Тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Про Державний ре- єстр виборців», іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них ін- шими актами законодавства та актами Центральної виборчої комісії. В окремих випадках, передбачених цим Кодексом, строки обчислюються у ро- ках та місяцях, а також у годинах або хвилинах.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Однією з ознак інформаційного суспільства є також розвиток права у напрямі створення та переважання етичних норм і кодексів замість законодавчо закріплених норм поведінки. Цей процес також включає наші уявлення про філософські проблеми та прогнозування щодо можливого майбутнього людства і життя.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

ПЕРЕДМОВА Присвячую моїй дружині Володимирі з Садовських Велике лихоліття, що його переживає український народ, позначилося також дуже відємно на творчости і на видавничому рухові із тематики наших визвольних змагань. Також військові моменти і бойові дії зображено на основі джерельних матеріялів.

100 найвідоміших образів української міфології

Він також бог-воїн, справедливий і суворий месник, покровитель війська. Частково громом правлять також св. Свастика — також символ чоловічої здатності до запліднення. Згадки про Хорса існують у численних літописах княжих часів, а також у літературних творах доби християнства на Русі, зокрема — у “Слові про Ігорів похід”.