ПРАКТИКУМ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (від доби монументалізму до романтизму)

Зазаначений період називають епохою бароко (стиль у європейському мистецтві, якому властиві декоративна пишність, мальовничість і вигаданість форм). Найяскравішим представником бароковї літератури є Григорій Савич Сковорода. західноєвропейських культур (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко).

Барокомплекс

бароко́мплексам знахідний бароко́мплекс бароко́мплекси орудний бароко́мплексом бароко́мплексами місцевий на/у бароко́мплексі на/у бароко́мплексах кличний бароко́мплексе* бароко́мплекси*

Бароковість

бароко́вість – іменник жіночого роду відмінок однина множина називний бароко́вість родовий бароко́вості давальний бароко́вості знахідний бароко́вість орудний бароко́вістю місцевий на/у бароко́вості кличний бароко́восте*

ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ – ФІЛОСОФІЯ СКОВОРОДИ

А крім того, йому вдалося написати цілу низку ґрунтовних праць, серед яких «До проблем бароко» (1946), « У Гарварді Чижевський читає курси з історії старокиївської літератури, українського бароко, російської літератури XX століття, порівняльної історії слов’янських літератур тощо.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

У химерному світі бароко У загальній течії бароко як всеєвропейської універсальної системи, утвердження якої стало одночасно і відліком існування національних культур нового часу, інколи розрізняють два головних напрями, метафорично названі “цивілізацією читання Біблії” та “цивілізацією вівтаря”.

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ

На їх спорудження суттєвий вплив мали традиції українського бароко. Будівництво цього храму здійснене у бароковому стилі, у XVIII ст. Наприкінці XVII сторіччя і протягом XVIII церкву було значно реконструйовано у стилі українського бароко і вона набула свого сучасного вигляду.