Володимир Винниченко – Відродження Нації

Володимир Винниченко Відродження Нації ПЕРЕДМОВА Я беру на себе трудну річ: дати повну, правдиву картину боротьби українства за визволення своєї нації під час і після Великої Російської Революції. Винниченко. Винниченко, Д. Голова Винниченко. Винниченкові негайно йти на засідання Військового З’їзду й оголосити принятий Універсал.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

58] Видатний український письменник та революціонер, Володимир Винниченко, що в підпіллі прожив всю війну в Росії, так представляє положення та почування українського народу в тій війні: «Ми почували себе чужими, ворожими цій проклятій «тюрмі народів». члени Генерального Секретаріяту В.Винниченко й інші.

ШТЕПА Павло – Московство

Винниченко. Винниченко, С. Обидва ж бо брати Володимири: і Володимир Ленін і Володимир Винниченко, обіцяли селянам ту саму соціалізацію землі. Винниченко вимагав розстріляти за це П. Винниченко та М. Винниченко втекли за кордон. Винниченко не дозволив 1917 р. Винниченко.

ШЕЛКОВЕНКО Олександра – Збірка

Рiдне поле “Отут живе ж десь Винниченко. Павло Тичина) Ой, пiшли ми вiд застав І один iз нас сказав: “Отут живе ж десь Винниченко Недалеченько. – Я вже заради них кохалася і з Петлюрою, і з Винниченко, і навіть з гетьманом Скоропадським!