Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Інтенсивність кущіння падає за високих норм висіву, недостатнього забезпечення рослин пожив­ ними речовинами і вологою. Оптимальна температура проростання пшениці перебуває в межах 12-20°С За умови достатнього зво­ ложення ґрунту сходи за такої температури з’являються на 5-6-й день.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Ступінь реалізації умислу виражається в різноманітних діяннях, які характеризують кожну стадію вчинення злочину з об’єктивно існуючими між ними достатньо чіткими межами. Тут також достатньо утримання від подальших дій, безпосередньо спрямованих на вчинення злочину. В Україні злочини такого виду достатньо розповсюджені.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Проте часто цього недостатньо, оскільки члени комісій можуть вигля- дати незалежними і водночас мати приховані зв’язки з певними політичними фракціями, зокрема, з правлячою партією. Але така система може страждати від того, що не залишає достатньо місця для появи рухів, чутливих до сприйняття нових вимог.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Зазначену форму навчання можна вважати достатньо перспективною. Батишевим, який вказував на те, що зараз «студенти молодших курсів, вивчаючи основи точних наук, недостатньо уявляють собі можливості їх застосування у технічних науках та виробничо-педагогічних завданнях майбутньої спеціальності.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Разом із тим, питання інноваційного регіонального і місцевого управління та інноваційного розвитку територіальних громад органами місцевого самоврядування є недостатньо розробленими [5, с. Водночас вивчення наявних вітчизняних джерел показує, що більшість складових цієї сфери аналізу залишаються недостатньо дослідженими.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Головною метою автора було прагнення систематизувати знання щодо процесу навчання у військових підрозділах і частинах, щоб дати читачам достатньо повне уявлення про його основні компоненти, закономірності, принципи, методи і форми. Результати навчання достатньо високі та стійкі.

АНДРУХОВИЧ Юрій – Дванадцять обручів

Але й того, що я вже запитав уголос, виявилося цілком достатньо, аби він виразно охолов і, підозріливо приглядаючись до моєї форми черепа, плутано й багатослівно дав зрозуміти, що не бачить фінансових можливостей підтримати нашу цьогорічну експедицію. Достатньо, щоб того ж вечора його не стало.

Володимир Кучмук – Програмування на мові ДОВІР’Я

Достатньо тільки послухати музичні ритми та подивитись на їхні танці. Достатньо сказати, що він оточений подвійною триметровою огорожею, понад якою у декілька рядів натягнутий колючий дріт. — Вважаю біологічний напрямок достатньо перспективним, — — Із малюнків виходить, що сили чотирьох буде цілком достатньо, —