Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Серед держав, які регулярно співпрацюють з Комісією у виборчих спра- вах, можна назвати такі країни, як Албанія, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Сербія та Україна. Діяльність щодо конкретних країн: виборча допомога Виборча допомога окремим країнам досі є предметом ключової уваги роботи Комісії щодо виборчих питань.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Узагальнюючи результати вивчення законодавчих засад інформаційного суспільства у країнах Європи, Азії та інших континентів, автор робить певні висновки, сутність яких полягає у наступному. Правове регулювання інформаційного суспільства в розвинених азійських країнах 185 3.3.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

У 90-х роках минулого століття – на початку XXI століт­ тя в країнах Європи динамічно розвивається такий напрям, як “біо­ логічне рослинництво”. Не випадко­ во озима пшениця є основним продуктом харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд. ЗАТ Транс Оіл, Україна 2,5-3,0 + +

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: конспект лекцій

Торгівля з іншими країнами виступила підґрунтям економічної системи Київської Русі, оскільки один з найбільших світових товаропотоків проходив через Київ по Дніпру, перетинав Чорне море і закінчувався в Константинополі – центрі торгівлі. Україна стала повноправним членом Ради митного співробітництва.

Словник ІНШОМОВНИХ слів ТЛУМАЧЕННЯ, СЛОВОТВОРЕННЯ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ

У деяких країнах Європи та США — широка вулиця, з обох боків якої посаджені дерева. Країна-агресор. Однорічна рослина ро¬ дини зонтичних, що її вирощують у країнах Африки і Сходу як ефіро¬ олійну культуру. В Іспанії та країнах Латинської Америки — старшина міської громади; міський суддя.

НАЛИВАЙКО Степан – Таємниці розкриває санскрит

У квітні 1997 року делегація Товариства «Україна – Індія» побувала в Делі, у своїх індійських колег. Саме через Сувіру країна сіндів – Сіндгу мала й другу назву – Саувіра, тобто «Сувірина», « Країна Сувіри». А коли є країна Дандадгара, то жителі її, природно, називаються дандадгарії або дандадгарці.

Давня історія України в контексті світової цивілізації

Шилов, 2008 © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2008 ISBN 966-608-703-0 © ДП «Видавничий дім «Персонал», 20083 Вступ Давня історія УКраЇнИ в КонтеКсті світовоЇ цИвілізаціЇ Україна завершила свою давню історію (близько 7000 р. Україна не є винятком. lt; Арі-ан, ‘Країна аріїв’),

Володимир Кучмук – Програмування на мові ДОВІР’Я

— Місце знаходження — Маріуполь, Україна. Україна, Маріуполь? А це країна колишнього СССР, в якій і досі залишається багатий інтелектуальний потенціал. загадкова країна оточена вісьмома сніжними горами, які нагадують пелюстки лотоса. Однак країна жила і місто жило. Ваша країна… —